Styringsgruppe collage

En fornøyd styringsgruppe kan se tilbake på 8 år med godt pasientsikkerhetsarbeid. Her også med blomster og hilsen fra helse- og omsorgsminister Bent Høie. Pasientsikkerhetsprogrammet er over, men arbeidet fortsetter i fullt driv! I trygge hender 24 – 7.

Siste styringsgruppemøte

Publisert  Oppdatert 

Styringsgruppen for det tidligere pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24 – 7 hadde sitt siste møte 20. februar.

Styringsgruppen fikk en gjennomgang av 8 år med pasientsikkerhetskampanje og -program. Mye godt arbeid er lagt ned, en ser positive endringer og det har blitt en langt sterkere bevissthet på pasientsikkerhet og forbedringsarbeid i hele helsesektoren i løpet av disse årene.

Nå er det viktig å fortsette arbeidet, ta med seg de gode resultatene og erfaringene videre når det skal stakes ut en ny kurs. Et forslag til nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring ble derfor lagt fram for styringsgruppen.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet i samarbeid med brukerorganisasjoner, fagforeninger og helse- og omsorgstjenesten utarbeidet nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, som skal gjelde for perioden 2019 til 2023. Arbeidet med handlingsplanen er inne i en avslutningsfase før den skal godkjennes og sendes til departementet.

Programmet opphører, arbeidet fortsetter

Fra januar 2019 opphørte selve pasientsikkerhetsprogrammet, og det tidligere sekretariatet for programmet går nå over til å bli avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet.

Konseptet og navnet I trygge hender 24-7 skal leve videre. Det vil fortsatt være en paraply for mye av det arbeidet som skjer innen pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring skal dermed i større grad bli lagt inn i ordinære styringslinjer, noe som gjelder både organisering og styring på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Målet er fortsatt det samme: Færre pasientskader, bedre pasientsikkerhetskultur og varige strukturer for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

 

 

 

Print