Seksjonsleiar og operasjonssjukepleiar Aase Røine Fosse brukar sjekklista frå Trygg kirurgi i operasjonssalen) på Kvinneklinkken

Sjekkliste for trygg kirurgi i bruk ved Haukeland Universitetssjukehus (Foto: Haukeland Universitetssjukehus)

Sjekklister redder liv

Publisert  Oppdatert 

Kirurgiske sjekklister på operasjonssalene et effektivt, kostnadsfritt og enkelt verktøy for å forebygge dødsfall i forbindelse med operasjoner.

– Dette er et tiltak som ikke koster penger. Det krever ikke dyr teknologi. Likevel har det store positive konsekvenser, sier Michael Bretthauer, professor ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, til Dagens Medisin.

Han har vært medforfatter i en rekke artikler om en studie (åtte sykehus verden over) av kirurgiske sjekklister i New England Journal of Medicine (NEJM).  Studien viste blant annet at dødeligheten etter operasjoner falt fra 1,5 til 0,8 prosent etter innføring av sjekklister.

Høytlesning på operasjonsstuen

Bruk av sjekklister har økt betraktelig på norske operasjonssaler de seneste årene. Listen brukes ved at én person i operasjonsteamet leser opp punktene høyt, mens teamet svarer høyt og tydelig der det kreves. Første del av listen gjennomgås før anestesi gis, og et sentralt punkt er at pasienten bekrefter identiteten sin, skriver Dagens Medisin.

Flere norske sykehus har innført sjekklisterutinene på egen hånd, blant andre Kvinneklinikken ved Haukeland sykehus, som også var pilotsykehus for kampanjens innsatsområde Trygg kirurgi med fokus på postoperative sårinfeksjoner.  Etter innføringen av sjekklistene, sank forekomsten av infeksjoner ved operasjoner med hele 70 prosent.

Sjekklisten er ett av fire tiltak i knyttet til Trygg kirurgi. Her har Sørlandet sykehus HF, avdeling Flekkefjord og Arendal deltatt i det nasjonale læringsnettverket, og nå er også Kristiansand i gang.

Sjekklister økt til 90 prosent

Det foreløpige resultatet er at sykehuset i Arendal har økt bruken av kirurgiske sjekklister fra 25 til 90 prosent siden 2011. Administrasjonskonsulent og sykepleier Kathrine Asdal Lyngstad ved Sørlandet sykehus er prosjektleder for Sørlandet HFs Trygg kirurgi-prosjekt. Hun tror ikke helseforetaket noen gang vil nå 100 prosent bruk av sjekklister, av naturlige grunner.

– Ved blant annet hastekeisersnitt, er det ikke tid til å bruke sjekklister, sier hun til Dagens Medisin.

I det nasjonale æringsnettverk for Trygg kirurgi har kirurgiske team fra 20 norske sykehus deltatt. I følge Dagens Medisin ble 75 prosent av alle operasjoner utført i første halvår i fjor, utført av team som har deltatt i Pasientsikkerhetskampanjens læringsnettverk for Trygg kirurgi.

Les mer om innsatsområdet

Se opplæringsvideo til sjekkliste for trygg kirurgi

Print