Kristin J. Pedersen deler erfaringer med forbedring av pasientforløp på Pasientsikkerhetskonferansen 2018.

Kristin J. Pedersen deler erfaringer med forbedring av pasientforløp på Pasientsikkerhetskonferansen 2018. Foto: Stig Marlon Weston.

Skal øke pasienttilfredsheten

Publisert  Oppdatert 

"Det er ingenting som gleder helsearbeidere mer enn at ting forbedrer seg og at pasienten blir frisk", sier Kristin J. Pedersen ved Finnmarkssykehuset.

På Pasientsikkerhetskonferansen 2018 delte Kristin J. Pedersen, samhandlingskoordinator for Klinikk Kirkenes ved Finnmarkssykehuset, sin forbedringshistorie med 1300 helsepersonell. Pedersen var invitert fordi hun har lykkes med å integrere forbedringskunnskap inn i avdelingens daglige arbeid. 

Tverrfaglig team for bedre pasientforløp

– Vi vet at pasientenes sikkerhet er spesielt utsatt ved innleggelse og ved utskrivelse fra sykehuset, og våre undersøkelser understøtter dette. Vi så behovet for et mer helhetlig arbeid med pasientforløp forteller hun.  

Som et av tiltakene i forbedringsarbeidet har klinikken etablert et team som bidrar med praktisk forbedring og utvikling. Det tverrfaglige teamet som Pedersen leder består av ni personer med ulike oppgaver: brukerrepresentant, en lege, en kreftkoordinator, en kommunekoordinator, en ergoterapaut, en farmasøyt, en LMS-rådgiver og en samhandlingskoordinator. Det at teamet har så ulik faglig bakgrunn gir stor motivasjon i teamarbeidet. 

– Målet vårt er å oppnå økt tilfredshet med de tiltakene som fører til sikker utskrivelse og brukertilfredshet. For å måle det har vi vi laget vår egen brukerundersøkelse, basert på undersøkelsen i tiltakspakken for «Trygg utskrivning» og en intern undersøkelse utført på ReHabiliteringsavdelingen i Finnmarkssykehuset, sier Pedersen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Skisse Finnmarkssykehuset

Kristin J. Pedersen deltok på forbedringsutdanningen Scottish Fellowship. Denne skissen laget hun under utdanningen.

Roser samarbeidet med kommunen

Hun forteller at de ansatte deltar på nettverkssamlinger for å øke kunnskapsnivået og for å skape en større forståelse av kompleksiteten i organisasjonen. Klinikken intervjuer også re-innlagte pasienter.

Videre skryter Pedersen av samarbeidet de har etablert med kommunen, der de blant annet har arrangert flere workshops og gjennomført interessentanalyser for å finne alle som bør involveres for å få til gode pasientforløp. 

Forankring, forankring, forankring

Noe som har vært viktig for å lykkes er å skape forståelse hos de ansatte om at forbedringsarbeid krever litt ekstra her og nå, men fører til mindre arbeid på sikt, forteller Pedersen.

–  Vi forsøker å løse disse utfordringene med intern forankring, informasjon og opplæring. Vi utgir nyhetsbrev og inviterer både brukere og ansatte til å ta del i prosessen. Det viktige for oss er at brukerne og kommunen opplever dette området som viktig, sier Pedersen.

Også at man følger gangen i forbedringsarbeidet i fellesskap, med jevnlige målinger, forbedringstiltak og vurdering om tiltakene faktisk fører til en forbedring bidrar til motivasjon i gruppa.

– Det er litt som å måle blodtrykk, puls og sjekke blodprøver. Det er ingenting som gleder helsearbeidere mer enn at ting forbedrer seg og at pasienten blir frisk. Den samme gleden opplever vi når vi ser at det vi gjør faktisk fungerer.

Pedersen avslutter med å dele sitt viktigste råd:

– Hvis jeg skal gi ett tips til andre som ønsker å lykkes med forbedringsprosjekter må det være å jobbe med forankring. Pass på at alle informeres og involveres, bygg kunnskap og se på det som en læringsprosess. Ikke vær redd for å feile, skap et trygt miljø og ha det gøy!

 
Print