201608-skedsmotun-forverret

Ansatte fra både sykehjemmet og hjemmetjenesten på Skedsmotun bo- og behandlingssenter i Akershus skal teste ut tiltakene for tidlig oppdagelse av forverret tilstand. Her ses Jannicke Fladby ved hjemmetjenesten (til venstre), sykehjemslege Oddgeir Daling Stornes og Inger Margrethe Undheim.

Skal oppdage dårlige pasienter tidlig

Publisert  Oppdatert 

Kompetanseheving og god kommunikasjon med samarbeidsparter er viktig når vi skal jobbe for tidlig oppdagelse av forverret tilstand. Det sa ansatte ved Skedsmotun som er pilot for det nye innsatsområdet.

- Dette blir spennende, sa flere ansatte da det var nylig var kick-off for å teste ut den nye tiltakspakken for tidlig oppdagelse av forverret tilstand. En rekke ansatte fra både sykehjemmet og hjemmetjenesten på Skedsmotun bo- og behandlingssenter i Akershus fikk høre om tiltakene de skal teste ut de neste månedene.

Også ledere fra både sykehjemmet, hjemmetjenesten, KAD (kommunal akutt døgnenhet), legevakt og andre sykehjem fikk en gjennomgang.

- Det er spennende å være med på dette pilotprosjektet, det vil være nyttig og heve kompetansen, sier sykehjemslege Oddgeir Daling Stornes.

I tiltakspakken for tidlig oppdagelse av forverret tilstand legges det opp til tverrfaglig undervisning og opplæring (ABCDE-vurdering og oppfølging), bruke validert verktøy for observasjon, skåring og respons (Early Warning Score) på rett måte, å bruke verktøy som sikrer muntlig kommunikasjon, etablere og tilkalle mobilt akutteam og involvere pasient og pårørende.

Jannicke Fladby ved hjemmetjenesten tror de nye tiltakene vil være positive både for kompetansen, for kommunikasjonen med samarbeidsparter og ikke minst bra for brukerne.

- Det er sentralt at alt helsepersonell har god observasjons- og kommunikasjonskompetanse, og vet hvordan ulike situasjoner skal håndteres. Hvilke tegn vi skal se etter, hvilke målinger som er sentrale og hvilke tiltak vi skal igangsette ved tegn på en forverret tilstand hos en pasient? Oppdager vi en forverret tilstand i en tidlig fase kan tiltak iverksettes slik at pasienten får behandling på riktig behandlingsnivå, sier prosjektleder Henriette Ruud i pasientsikkerhetsprogrammet.

Etter noen måneders testing skal erfaringene fra Skedsmotun samles og tiltakspakken justeres. Så vil 20 team fra hele landet samles til nasjonalt læringsnettverk før tiltakspakken spres videre.

Tiltakspakken testes også ut på Martina Hansens Hospital i Bærum og på Helgelandssykehuset Mo i Rana.

Print