ilde: 
Berit Skjerve, prosjektleder, Utviklingssenter Akershus 

Eivind Bjørnstad, prosjektleder, Utviklingssenter for hjemmetjenesten i Eidsberg kommune 

Åse Arnesen, prosjektleder, Utviklingssenter Oslo,  Bydel Bjerke

- Vi opplever at pasienter feilmedisineres, blant annet på grunn av mangelfull kommunikasjon mellom fastleger og hjemmetjenesten. Det ønsker vi nå å gjøre noe med. Det forteller prosjektlederne for de nye pilotene i pasientsikkerhetskampanjen. (Fra venstre) Åse Arnesen, Eivind Bjørnstad og Berit Skjerve.

Skal sikre riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten

Publisert


Tre nasjonale pilotprosjekter tester kampanjens tiltak for riktig legemiddelbruk og samstemming av legemiddellister i hjemmetjenesten.

Eidsberg, Oslo og Bærum kommune går nå i gang med å teste tiltak for bedre sikkerhet og kvalitet i legemiddelbehandling i hjemmetjenesten.  Tiltakene vil på sikt bli spredt til hele landet.

Motiverte pilotkommuner

Utviklingssentrene signaliserte tidlig at de ønsker å gjennomføre pilotprosjekter og vise vei for resten av hjemmetjenesten.

- Vi opplever at pasienter feilmedisineres, blant annet på grunn av mangelfull kommunikasjon mellom fastleger og hjemmetjenesten. Det ønsker vi nå å gjøre noe med. Det forteller prosjektlederne Berit Skjerve ved Utviklingssenter Akershus, Eivind Bjørnstad ved Utviklingssenter i Eidsberg og Åse Arnesen ved Utviklingssenter i Oslo.

Nå gleder de seg til å kunne sette i gang med arbeidet og ser frem til å starte utprøving av tiltakene etter sommeren.

Tverrfaglig samarbeid skal gi tryggere pasienter

For å skape tryggere pasienter skal de tre pilotprosjektene blant annet innføre nye prosedyrer og rutiner for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang.  En sentral del av arbeidet går ut på å etablere tverrfaglig samarbeid med lege og farmasøyt.

Samarbeidet vil bidra til å styrke fagligheten og øke kompetansen i observasjoner og legemiddelbruk blant de ansatte, forteller de tre. Pasientene vil på sin side oppleve en styrket dialog om legemiddelbruk, og virkninger eller bivirkninger vil kunne fanges opp tidligere enn før.

Viktig innsats

- Denne innsatsen er viktig og nødvendig for hjemmetjenesten i Norge. Vi vet at det er mye å hente på å samarbeide bedre om den medisinske oppfølgingen av pasientene, og vi er glade for at vi nå kommer i gang med et målrettet forbedringsarbeid på dette området, sier pilotansvarlig i pasientsikkerhetskampanjen Vibeke Bostrøm.

 Med seg som ressursperson har hun seniorrådgiver Morten Finckenhagen, leder av pilotprosjektet for bedre samstemming av legemiddellister mellom fastleger og sykehus.

- Tiltakene vil øke kompetansen og bedre kommunikasjonen mellom ulike deler av helsetjenesten. Vi ser frem til å starte med arbeidet som vil gjøre både pasienter og ansatte tryggere, sier Berit Skjerve ved Utviklingssenter Akershus.

Les mer om samstemming av legemiddellister

Les mer om riktig legemiddelbruk i sykehjem

(Publisert 04.06.2012)

 

 

Print