Pasientsikkerhetskonferansen-parallell-forbedringsverksted-6

(Foto: Stig Marlon Weston)

Slik arrangerer du et læringsnettverk

Publisert  Oppdatert 

Læringsnettverk er en internasjonalt anerkjent metode for å implementere forbedringstiltak. Her finner du en manual, en veileder for veiledere og andre verktøy for å arrangere et læringsnettverk.

Både helseforetak og utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester i fylkene har gode erfaringer med læringsnettverk som metode for å spre pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder til avdelinger og i kommuner.

Ved å arrangere læringsnettverk bidrar du til at tverrfaglige team av helsepersonell deler erfaringer, får praktisk kompetanse i forbedringsarbeid og øker sjansen for at de skal lykkes med å iverksette kliniske forbedringstiltak i praksis.

Manualen i læringsnettverk inneholder gode ideer og praktiske tips for hvordan du kan arrangere læringsnettverk. Den dekker alle deler av lærinsgnettverket: den viktige forberedelsesfasen, telefonmøtene, samlingene og andre suksessfaktorer som er viktige for at teamene skal lykkes. 

Manualen finner du i margen til høyre.

Hvordan bruke manualen

Det vil være nyttig å lese hele manualen før du begynner å planlegger læringsnettverket. Deretter kan den brukes som et praktisk oppslagsverk. Manualen kan også benyttes av team for å skape et overblikk over  hva det innebærer å delta i et læringsnettverk.

Vi håper at manualen oppleves verdifull i arbeidet med læringsnettverk, og ønsker at alle kommentarer og ideer til forbedringer sendes til post@pasientsikkerhetsprogrammet.no slik at manualen forbedres løpende.

Veileder og verktøy

I margen finner du også veileder for veiledere på læringsnettverk, presentasjon fra webinar for utviklingssentrene og verktøy for fasilitering av erfaringsdeling.

Lykke til med læringsnettverkene!

 

Print