2017-piloter-sepsis

Sykehuset Telemark, Ålesund sjukehus og Sykehuset i Vestfold testet ut tiltakene for tidlig oppdagelse og behandling av sepsis høsten 2016. Da nasjonalt læringsnettverk med team fra 24 akuttmottak nylig startet opp, fortalte de om sine erfaringer.

Slik jobber de med sepsis-tiltakene

Publisert  Oppdatert 

Et sykehus utløser MØT-alarm, et annet fikk tiden fra pasientens ankomst til gitt antibiotika ned fra 130 minutter i snitt til 46 minutter. Les hvordan de tre pilotene på sepsis-tiltak har jobbet.

Nylig var team fra 24 akuttmottak over hele landet samlet til første av tre samlinger i læringsnettverket for tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. I flere måneder har tre pilotsykehus testet tiltakene.

- Om en pasient kommer inn og vi har mistanke om infeksjon, skal vi bruke verktøyet qSOFA (quick Sepsis Related Organ Failure Assessment). Om pasienten oppfyller to kriterier, utløser vi MØT-alarm, fortalte lege Hanne Marte Nymoen ved Sykehuset i Vestfold.

MØT står for medisinsk ø-hjelpsteam, og innebærer at et team som minner om et traumeteam møter opp, med blant annet to leger, sykepleiere, radiograf og bioingeniør. Det bestilles omgående en sepsispakke, og det tas blodprøver og blodkultur.

I løpet av pilotperioden hadde sykehuset 31 pasienter med sepsis. 21 av dem oppfylte sepsiskriterier ved ankomst, mens ti utviklet sepsiskriterier etter hvert.

Akuttmottaket klarte å få gitt 87 prosent av sepsispasientene antibiotika innen en time, slik det anbefales i tiltakspakken. Nymoen slår et slag for småskalatester, og understreker hvor viktig det er med kommunikasjon mellom grupper.

Bestiller blodprøver før pasienten kommer

På Ålesund sjukehus fortalte de om en episode som skjedde før de ble pilot. En 71 år gammel kvinne ble ved en glipp på en svært travel nattevakt liggende to timer før hun ble triagert. Hun viste seg å ha 40 i feber og rask respirasjon. Det tok ytterligere en time til før hun fikk antibiotika. Heldigvis gikk det gikk bra med henne, men det ble en vekker, fortalte sykepleier Frode Longva Hanssen.

Målinger i 2015 viste at bare 41 prosent av pasientene med sepsis (2/3 SIRS-kriterier) fikk antibiotika innen én time etter ankomst.

Sykepleier Anne Fredriksen forteller at de har samarbeid med ambulansetjenesten. Ambulansen varsler om at en pasient med mistanke om sepsis er på vei inn. Dermed bestiller akuttmottaket blodprøvetaking fra laben og finner fram annet prøvetakningsutstyr allerede før pasienten er framme. De har også endret triageskjemaet så qSOFA-kriteriene er uthevet. Dermed fanger de opp endringer i qSOFA-kriteriene raskt.

Bruker sjekkliste

- Vi innførte begrepet «sepsismottak» og det ble laget en sjekkliste for hva dette skulle inneholde. Vi målte oss på ulike ting, blant annet tid til vi fikk gjort triage, tid til lege kom og tid til antibiotika, forteller Hanssen.

88 pasienter hadde to eller flere qSOFA-utslag i pilotperioden, de fleste ved ankomst. Det var flere enn de hadde regnet med.

- Vi er blitt nøyere med og flinkere til å vurdere mental status, og at vi må telle respirasjonsfrekvens et helt minutt, sier sykepleieren.

Akuttmottaket ligger nå på median 45 minutter fra pasienten ankommer til antibiotika er gitt.

Skåringsverktøy

På Sykehuset Telemark hadde de også testet sepsistiltakene på sengepost i tillegg til akuttmottaket. De snakker varmt om skåringsverktøy som National Early Warning Score.

- Det gir bedre informasjon når lege skal tilkalles. Jeg har inntrykk av at forverring oppdages tidligere enn før, sier Hilde Skudal.

I tillegg gjorde de målinger av tid fra ankomst til antibiotika ble gitt også i akuttmottaket.

Sykehuset har erfart hvor vanskelig det er å oppdage endring i mental status ved første kliniske vurdering. Skudal forteller om en ung gutt de fikk inn som virket mentalt ok, men som i etterkant av sepsisdiagnosen fortalte at han var helt i ørska.

Raskere antibiotika

I Telemark lå de på 130 minutter fra pasientens ankomst til antibiotika ble gitt ved oppstarten av pilotperioden. Nå har de stort sett klart å gi antibiotika innen de anbefalte 60 minuttene. De har også i de fleste tilfeller klart å få gjort triage rett etter at pasienten er kommet inn. På sengeposten fikk tilnærmet alle pasienter med mistenkt sepsis en vurdering av antibiotika innen 60 minutter i pilotperioden. Skudal sier at de nå måler om tallet holder seg like bra etter at pilotperioden er over.

Skudal anbefaler andre å la medlemmene i teamet få komme til orde når tiltakene skal innføres, og sette krav om målinger.

- Det ga fremdrift og flyt i innføringen av tiltakene hos oss, sier hun.

Print