trykksaar-thy-mors3

Personalet laget pappklokker som viste når pasienten med risiko for å få trykksår sist hadde blitt snudd i senga. Slik ble det enklere å følge med på snuregimet. (Foto: Thy-Mors/Regionshospital Nordjylland)

Slik utryddet de trykksår

Publisert  Oppdatert 

Sykehuset Thy-Mors har jobbet for å bli Danmarks første trykksårfrie sykehus. Se deres tips for å lykkes.

17. november ble den internasjonale Stopp trykksår-dagen markert. Dorte Mayan Hansen fra det danske sykehuset Thy-Mors fortalte at sykehuset først trodde at de ikke hadde trykksår. Men da de sjekket nøyere, viste det seg at det hadde de.

- Vi startet med småskala-testing av tiltak. Vi screenet pasienter for trykksår når de ble innlagt. Pasienter som var i risiko for å utvikle trykksår ble screenet igjen senere. Vi hadde fokus på hud, underlag, endring i stilling og kost, sa Mayan Hansen.

Sykehuset var også opptatt av pasient- og pårørende-medvirkning og dokumentasjon. Thy-Mors er nå en del av Regionshospital Nordjylland.

Her kan du lese hvilke tiltak pasientsikkerhetsprogrammet anbefaler for forebygging av trykksår.

Pappklokke viste snuregime

Avdelingen laget en pappklokke som viste når pasienten hadde blitt snudd i senga. Da var det lettere å følge med på når pasienten skulle snus igjen.

En is-figur på senga markerte pasienter med risiko, og de laget plansjer om trykksår til å henge på enden av senga.

- Vi hadde også felles undervisning, og tiltakskort som de ansatte gikk rundt med i lomma. Der sto de fem viktigste tiltakene og en veiledning om madrasser, fortalte hun.

Etter hvert kom de også i gang med risikotavler for å følge med på pasienter med risiko.

- Nå screener vi mellom 90 og 100 prosent av alle pasientene. Vi begynte å feire at mål ble nådd på avdelinger, som 100 dager uten trykksår. Direktøren kom, og det ble laget diplomer, fortalte Mayan Hansen.

Ledelse er viktig

En viktig bit ble ledelsesforankring på alle nivåer. Direktøren annonserte overalt internt og utad at sykehuset skulle bli trykksårfritt, og at dette arbeidet skulle prioriteres.

- Å involvere medarbeiderne var viktig. Det ga resultater. Det var ikke lenger «pasienten har trykksår» – det var «Jens har trykksår», fortalte hun.

Råd for å forebygge trykksår

Thy-Mors fulgte noen prinsipper underveis i forbedringsarbeidet. Deres råd til andre er:

  • Gjør det enkelt
  • Bruk det som er kjent fra før
  • Bli gode og fortell andre om det
  • Spre prinsipper og ikke ferdige løsninger
  • Krev lederforankring på alle nivåer.
Print