Snakk om forbedring_illustrasjon

Verktøyet Snakk om forbedring! inneholder ti områder som er viktige for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Snakk om forbedring! - testversjon av vurderingsverktøy

Publisert  Oppdatert 

Snakk om forbedring! er et verktøy for å vurdere status for arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Verktøyet kan brukes på ulike organisatoriske nivå og i alle deler av helse- og omsorgstjenesten.

Det pågår et arbeid med å digitalisere verktøyet Snakk om forbedring!. Målet er at det skal være ferdig utviklet og bli presentert på Pasientsikkerhetskonferansen 26.- 27. september i år.

Inntil videre kan de som ønsker ta i bruk papirversjonen i påvente av dette. Papirversjonen er ikke bearbeidet designmessig. Vær oppmerksom på at det vil kunne bli språklige omformuleringer i den digitale versjonen, men innholdet vil ikke endres.

Her kan du laste ned foreløpig papirversjon av vurderingsverktøy (pptx) og bruksanvisning (pdf).

Arrangement og innføring i Snakk om forbedring!

5. juni inviterte vi til en innføring i forbedringsverktøyet Snakk om forbedring!. Arrangementet kan du se i opptak under.

Video fra del 1 av arrangementet (YouTube)

Video fra del 2 av arrangementet (YouTube)

Presentasjoner fra arrangementet (pdf).

Om verktøyet

Verktøyet Snakk om forbedring! inneholder ti områder vi vet er viktige for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Gjennom dialog og en systematisk tilnærming scorer enheten seg selv på de ti områdene. Dette gir grunnlag for å identifisere forbedringsområder og lage en plan med forbedringstiltak. Etter en tid kan scoringen gjennomføres på nytt, og dermed kan utviklingen følges over tid.

Norsk versjon

Verktøyet er utviklet ved Institute for Healthcare Improvement (IHI) i Boston. Se White Paper fra IHI "Framework for Safe, Reliable and Effective Care" (PDF).
Det er oversatt og tilpasset norsk helsevesen av Helsedirektoratet, I trygge hender, i samarbeid med Vestre Viken HF og Norlandia Care. Verktøyet er prøvd ut i ca. 20 ulike virksomheter, både i sykehus og i kommune.

Les om ansatte ved Oppsalhjemmet i Oslo som tidligere i år prøvde ut en testversjon av verktøyet.

Målgruppe:

Verktøyet er laget for ledere og ansatte som jobber med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid i alle deler av helse- og omsorgstjenesten.

Kontaktpersoner:

Kari Annette Os
Tonje Houg

 

 

 

Print