Sepsis pilot

Ålesund sjukehus er en av pilotene på det nye innsatsområdet tidlig oppdagelse og behandling av sepsis.

Snart klart for fire nye områder

Publisert  Oppdatert 

Tiltakspakka for det nye innsatsområdet tidlig oppdagelse av forverret tilstand er snart klar. Til våren kommer også tiltak på ernæring, tidlig oppdagelse og behandling av sepsis og forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel.

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

Andre land har allerede tiltakspakker som inkluderer early warning score (EWS) i kombinasjon med mobilt akutteam, også flere sykehus i Norge har jobbet systematisk med dette i flere år. Tiltakene i vår nye tiltakspakke vil være relevante for både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Tiltakspakka forventes ferdigstilt i april, og vil testes ut på to sykehus: Helgelandssykehuset i Mo i Rana og Martina Hansens Hospital i Bærum. Det skjer våren 2016. Så vil tiltakspakka revideres, basert på erfaringene der. Læringsnettverk og nasjonal spredning skjer høst 2016 og videre i 2017.

Her kan du lese om bakgrunnen for vedtakene i styringsgruppa, under sak 2.

Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis

Det har vært avholdt to ekspertgruppemøter, men på grunn av ny, internasjonal definisjon av sepsis fra NICE er tiltakspakka noe forsinket. Se: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2492881

Tiltakspakka ferdigstilles til våren, og piloteres etter planen ved Sykehuset i Vestfold og Ålesund sjukehus, Helse Møre og Romsdal HF høst 2016.

Ernæring

Det siste ekspertgruppemøtet avholdes i mars. Tiltakspakka vil være klar i løpet av våren 2016. Den skal prøves ut ved Helse Stavanger HF og Slåtthaug sykehjem Stavanger høsten 2016. Læringsnettverk og nasjonal spredning kommer tidlig i 2017.

Tiltakene vil treffe bredt og egne seg godt både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel

En ekspertgruppe, sammensatt på tvers av helsevesenet og Kriminalomsorgen, har utviklet en egen tiltakspakke for forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel. Tiltakene skal piloteres i tre fengsler i løpet av våren: i Trondheim fengsel, Bergen fengsel og Hedmark fengsel avd. Bruvoll.

Print