Ingvild Mjøs fra Diakonhjemmet

Ingvild Mjøs fra Diakonhjemmet Sykehus presenterer sykehuset arbeid med fallforebygging.

Større oppmerksomhet om fall

Publisert  Oppdatert 

Over 30 helseinstitusjoner landet over har nå fullført tredje og siste samling i læringsnettverk for forebygging av fall. Flere begynner å se resultater av arbeidet.

Diakonhjemmet Sykehus i Oslo og Helse Fonna, som består av Haugesund sjukehus, Stord sjukehus og Odda sjukehus, har begge deltatt i læringsnettverk for forbygging av fall, og opplever en betydelig økning i engasjement og oppmerksomhet rundt fallforebygging.

- Forebygging av fall er utrolig viktig nettopp fordi konsekvensene av fall kan være svært alvorlige. Det kan føre til store smerter, tap av bevegelighet, tap i livskvalitet og i selvstendighet. Vi må ta oss tid til å forebygge, ikke bare behandle, sier Annika Kragh Ekstam, geriater og leder for fallprosjektet i Helse Fonna.

Store mørketall

Helse Fonna har satt seg som mål at alle fall skal rapporteres, og forventer en økning i antall rapporterte fall på 200 prosent i 2013 fra året før. Videre skal 70 prosent av alle inneliggende pasienter screenes for fallrisiko.

- Det er store mørketall på hvor utbredt det er at pasienter faller under innleggelse. Derfor er det viktig å rapportere slik at vi får en oversikt over problemet, fortsetter Ekstam.

Viktig å registrere

Helse Fonna har kommet langt på vei når det gjelder registrering av fallrisiko blant pasientene. Noen avdelinger har oppnådd nærmere 100 prosent registrering. Videre har antall rapporter av fall økt med over 230 prosent første periode 2013 sammenlignet med samme periode i 2012.

- Etter at vi startet arbeidet med fallforebygging ser vi en markant økning i rapportering. Det er veldig bra – det tyder på at vi har oppnådd en større oppmerksomhet rundt fall, fortsetter Ekstam.

Selv om Helse Fonna har kommet langt i arbeidet med å forebygge fall, understreker Ekstam at det er nå det virkelige arbeidet starter:

- Tiltakene er rullet ut på aktuelle avdelinger, men en av utfordringene i 2013 vil bli å holde engasjementet oppe i en travel avdeling, og at alle ser nytten av arbeidet. Av erfaring tar denne typer prosjekter to til tre år før en ser effekten for pasientene, avslutter Ekstam.

Stort behov for forebygging

På Diakonhjemmet er det et stort behov for å styrke arbeidet med å forebygge fall. Pasientene deres er skjøre og har økt risiko for å falle. På akuttgeriatrisk team har 40 prosent fall som årsak til innleggelse. Målet er å redusere fall med 20 prosent innen 2013. Videre skal 80 prosent av alle pasienter over 65 år risikovurderes.

Viktig å synliggjøre

Diakonhjemmet har implementert flere tiltak som skal forebygge fall. De har blant annet laget en informasjonsbrosjyre til pasienter og pårørende om fallforebygging i hjemmet, og de har innført fallkalender hvor de registrerer antall fall. Videre har de en egen kampanjetavle med ukentlige statusoppdateringer, og de har fallmagneter som viser hvem som har fallmatte på pasienttavlen.

- Vi er veldig fornøyd med innføring av kampanjetavlen og fallkalender, og ser at det blir mer synliggjort hvor mye fall vi har i avdelingen og hvordan vi jobber med fallforebygging, sier Ingvild Mjøs, teamleder og fagsykepleier, Diakonhjemmet Sykehus.

Veiledende behandlingsplan

Videre har de innført en veiledende behandlingsplan for pasienter med forhøyet fallrisiko, hvor alle planlagte og iverksatte tiltak dokumenteres.

- Vi jobber for tiden spesielt mye med å oppfordre alle pleierne til å bruke behandlingsplanen. Det er et viktig verktøy i arbeidet med å forebygge fall, avslutter Mjøs.

Les mer om innsatsområdet

Print