Medisiner

START og STOPP verktøyet er oppdatert – hva er nytt?

Publisert  Oppdatert 

Bruken av systematiske verktøy til å vurdere forskrivningskvalitet har blitt vanlig de siste årene, og gir evidensbaserte innspill til vurdering av pasienters legemiddelbehandling. Det finnes flere ulike verktøy som har en del fellestrekk, men de er likevel forskjellige.

Den første norske versjonen av forskrivningskriteriene START/STOPP kom i 2010/2011. Verktøyet har vært nyttig for mange som beslutningsstøtte i klinisk praksis. Forfatterne Bakken, Ruths, Hylen Ranhoff, Spigset, Langørgen og Granås (2014) har oversatt en oppdatert versjon, omtalt i artikkelen bedre legemiddelbehandling for eldre i Tidsskriftet.

Pasientsikkerhetsprogrammet er en av aktørene som har prøvd å stimulere til bruk av denne typen verktøy ved gjennomføring av legemiddelgjennomganger for eldre.

Endringer i START2/STOPP2

Den oppdaterte START2/STOPP2 inneholder nå 80 STOPP-anbefalinger og 34 START-anbefalinger, en økning på 31 prosent fra første versjon. I den nye versjonen er det tre nye STOPP-kategorier: platehemmere/antikoagulantia, legemidler som påvirker nyrefunksjon og antikolinerge legemidler, samt tre nye START-kategorier: urinveiene, analgetika og vaksiner.

I tillegg til generiske navn fra den engelskspråklige originalen, har forfatterne valgt å gi eksempler på vanlig brukte handelsnavn i Norge for å gjøre verktøyet mer brukervennlig. START 2 og STOPP 2 finnes på Norsk Geriatrisk Forenings hjemmeside og her. Verktøyene START/STOPP inngår også i Norsk elektronisk legemiddelhåndbok og i Helsedirektoratets Veileder for legemiddelgjennomganger.

Uhensiktsmessig forskrivning til eldre krever flere samtidige tiltak

Forfatterne minner om at dette er et av mange verktøy og tiltak som kan støtte, men aldri erstatte, den gode kliniske vurderingen. Verktøyet må benyttes i sammenheng med andre tiltak som bedrer forskrivningskvalitet, eksempelvis tverrfaglige legemiddelgjennomganger, god legemiddelinformasjon og –opplæring, og at man følger opp pasientens etterlevelse av behandlingen.

En omfattende artikkel om hva som er nytt i den reviderte STOPP2/START2 kan leses i Norsk farmasøytisk tidsskrift nr. 4-2+15 eller på på www.farmaceutene.no

 

Print