deltakere ledersamling 2014 3

Barthold Vonen vant pasientsikkerhetsprisen for ledere i 2014. Årets prisvinner annonseres på Helsekonferansen 7. mai

Sterke kandidater til pasientsikkerhetsprisen for ledere

Publisert  Oppdatert 

Pasientsikkerhetsprisen 2015 deles ut for andre gang på Helsekonferansen 7.mai. Syv sterke kandidater fra spesialist- og primærhelsetjenesten er nominert til årets pris:

Ledere avgjørende for trygge tjenester

En betydelig del av de unødvendige skadene som oppstår i helse- og omsorgstjenesten kan forebygges gjennom konkrete tiltak, systematisk innsats og en god åpenhetskultur.

Ledere på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten spiller en svært sentral rolle i å sikre og prioritere at pasienter og brukere får trygge tjenester.

- Med denne prisen ønsker vi å løfte frem ledere som går foran i arbeidet med pasientsikkerhet nasjonalt, sier sekretariatsleder Anne-Grete Skjellanger i pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7.

Årets nominerte til pasientsikkerhetsprisen

Pasientsikkerhetsprisen deles ut årlig av pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7. Kandidatene blir foreslått av helse- og omsorgstjenesten. Årets nominerte er:

 • Birte Lamo Kristensen, virksomhetsleder, Slåtthaug sykehjem, Stavanger kommune
 • Jon Bolstad, administrerende direktør, Helse Førde HF
 • Oddny Lien, enhetsleder ved Moen sykehjem, Elverum kommune
 • Mette Røsbjørgen, avdelingsleder sykepleietjenester, Ortopedisk avdeling, St. Olav HF
 • Stener Kvinnsland, administrerende direktør, Helse Bergen HF
 • Vidar Hagerup, kvalitetssjef Helse Møre og Romsdal HF
 • Nils Kvernmo, administrerende direktør, St. Olavs Hospital HF

Pasientsikkerhetsprisen ble delt ut for første gang i fjor, da den gikk til viseadministrerende direktør ved Nordlandssykehuset, Barthold Vonen. 

Kriterier

Følgende kriterier ligger til grunn for kåringen:

 «Vedkommende er en tydelig pådriver for pasientsikkerhetsarbeidet. Som leder skal vedkommnde bidra aktivt til en positiv pasientsikkerhetskultur, ha satt konkrete mål for å redusere pasientskader, iverksatt tiltak og oppnådd reelle forbedringer i form av målbare resultater».

 • Tydelig pådriver for pasientsikkerhetsarbeidet innebærer å sette pasientsikkerhet på dagsordenen ved å være en synlig pådriver av pasientsikkerhetsarbeidet og programmets pasientsikkerhetstiltak. Det kan for eksempel være ved å sette pasientsikkerhet som fast post i ledermøter, involvere styret, gjennomføre noen av programmets ledertiltak og prioritere kompetanseøkning hos medarbeidere.
 • Bidra aktivt til en positiv pasientsikkerhetskultur innebærer blant annet å være åpen og transparent, lytte til medarbeidere, involvere pasienter og brukere og oppfordre til avviksrapportering og læring av uønskede hendelser.
 • Sette konkrete mål for å redusere pasientskader og iverksette tiltak innebærer å fastsette konkrete mål for forbedring, ta beslutninger på bakgrunn av målinger, etterspørre og følge opp tiltak og målinger i det lokale forbedringsarbeidet.
 • Oppnådd reelle forbedringer i form av målbare resultater innebærer at det skal være mulig å vise til konkrete målinger.

Prosess for kåring

En ekstern, bredt sammensatt komite med representanter fra helse- og omsorgstjenesten vurderer kandidatene. Komiteen for 2015 består av følgende medlemmer:

 • Barthold Vonen, viseadministrerende direktør ved Nordlandssykehuset og tidligere vinner av pasientsikkerhetsprisen
 • Anne-Lise Kristensen, pasient og brukerombud i Oslo og Akershus 
 • Geir Sverre Braut, Helse Stavanger
 • Jon Helle, visepresident i Den norske legeforening
 • Anne-Berit Schelbred, sykepleiefaglig rådgiver, Sykehuset i Vestfold
 • Bente Gunnarshaug, Stavanger kommune
 • Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder for pasientsikkerhetsprogrammet

Årets pris deles ut av helsedirektør og pasientsikkerhetsprogrammets styringsgruppeleder Bjørn Guldvog på Helsekonferansen i Oslo 7. mai kl 10.30. Konferansen streames 

Print