ny trykk

STOPP trykksår

Publisert  Oppdatert 

Nærmere 95 % av alle trykksår forebygges. Likevel får en av fem pasienter i norske sykehus og sykehjem får trykksår. Trykksår bidrar til redusert livskvalitet og kan forårsake smerter, forsinket rehabilitering, infeksjon og i verste fall tidlig død.

Kan forebygges

Trykksår er tidkrevende og utfordrende å behandle, men kan forebygges ved hjelp av enkle tiltak. Pasientsikkerhetsprogrammet  har utviklet en tiltakspakke med konkrete, evidensbaserte tiltak for å forebygge trykksår.

Tiltakene går blant annet ut på å bruke nødvendig trykkfordelende utstyr, jevnlige hudundersøkelser, sikre hyppige stillingsforandiinger eller aktivitet og kartlegging av ernæringsstatus.

Se hele tiltakspakken her

Gir resultater

Nasjonale pilotprosjeker ved Universitetssykehuset i Stavanger og Akershus Universitetssykehus har testet tiltakene med gode resultater.

Pasientsikkerhetsprogrammet anbefaler å feire når avdelingen oppnår gode resultater.
Se 100 dager uten trykksår ved Næstvedt Sygehus

Tiltakene blir nå Iverksatt i sykehus og sykehjem over hele landet.

Involverer pasienter, pårørende og ledelsen

- Erfaringer så langt viser at det er effektivt å involvere pasienter og pårørende i gjennomføring av forebyggende tiltak, sier sekretariatsleder for I trygge hender, Anne-Grete Skjellanger.

- En annen kritisk suksess faktor er tilstrekkelig forankring hos ledelsen, forteller hun.

Les mer om tiltakene og resultatene fra pilotprosjektene her

Tips

Eksempel fra praksis Reduserer trykkår med speil

Print