Høie 3

Strategien for pasientsikkerhetsprogrammet 2014-2018 er lansert

Publisert  Oppdatert 

Frem til 2019 skal pasientskader reduseres med 25 prosent. Det er målet i den nye strategien for pasientsikkerhet, lansert av helse- og omsorgsminister Bent Høie denne uken.

- Med denne strategien skal vi bygge en kultur der pasientsikkerhet er en naturlig del av alt som gjøres hver eneste dag i hele helse- og omsorgstjenesten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Les hele strategien her

Strategien skisserer retning og aktiviteter helse- og omsorgstjenesten skal jobbe med for å redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i perioden 2014-2018.

Visjonen er at pasienter, brukere og pårørende får og opplever at Norge har verdens tryggeste helse- og omsorgstjenester.

Programmet har to hovedprinsipper:

  • Brukerne skal involveres i styringsgruppen, fagråd, ekspertgrupper og lokale forbedringsteam, og at tiltak utvikles i samarbeid med brukerne.
  • Bygge kompetanse om pasientsikkerhet og forbedringsarbeid blant ledere og ansatte.

Målsetningen er at samtlige innsatsområder igangsatt i kampanjeperioden skal spres til alle relevante enheter i spesialisthelsetjenesten innen utgangen av 2016, og i kommunene innen utgangen av 2018.

Det skal utvikles egne pasientsikre kommuner i programperioden, som skal se helhetlig på pasientsikkerhetsarbeidet på tvers av helse- og omsorgstjenestene.

Les mer om programmet her 

Les mer om strategien:

Helse- og omsorgsdepartementet har skrevet om strategien, som kan leses her.

Dagens Medisin har skrevet artikkel om strategien her.

Også Stavanger Aftenblad har skrevet artikkel om strategien, og at mer enn én av ti skades på sykehus. Den kan leses her.

Print