studenter-sykehjem-nederland

Jurriën på 21 år bor på et sykehjem i Nederland. Han og flere andre studenter bor gratis mot å slå av en prat, spille et spill og gjøre ærend. 21-åringen er blant annet god venn med herr Norder (til høyre). (Foto: Humanitas)

Studenter på sykehjem gir livsglede

Publisert  Oppdatert 

I Nederland har studenter flyttet inn med eldre på sykehjem. De bor gratis ved å være «gode naboer». Ordningen som forebygger ensomhet har skapt internasjonal entusiasme.

Jurriën på 21 år og herr Norder sitter som vanlig ved vinduet og prater om løst og fast. De diskuterer nyheter, og Jurriën forteller om turen til Venezia uken før. 21-åringen er ikke barnebarnet til herr Norder, men en av seks “beboerstudenter” i sykehjemmet Humanitas i Deventer, Nederland.

Ordningen med beboerstudenter har fått internasjonal oppmerksomhet. Studentene bor gratis og er til gjengjeld gode naboer for de eldre beboerne. Ordningen gir gjensidig glede. Jurriën forteller at han har fått et nytt syn på eldre: “naboene mine er personligheter med livshistorier”, sier han til nettsiden til Humanitas.

Styrker helse og livskvalitet

Studentenes tilstedeværelse er høyt verdsatt blant de eldre. De møter beboerne på andre premisser enn de ansatte, og de har tid til å slå av en prat. De eldre forteller at studentene “bringer verden inn”, og at de introduserer helt andre tema og historier.

I tillegg til studentene ønsker sykehjemmet velkommen alle gode forslag for å bringe liv og aktiviteter inn til de eldre. Hver søndag er det for eksempel modelltogbygging, arrangert av en gruppe frivillige entusiaster.

Oppfordrer også norske sykehjem til å tenke nytt

Sosial isolasjon er et kjent problem for eldre. Forskning viser at ensomhet kan påvirke både fysisk og mental helse, og at sosial isolasjon øker dødeligheten.

- Tiltak som dette bidrar til økt livskvalitet, bedre helse og i beste fall kan det til og med forlenge livet, sier Anne-Grete Skjellanger, leder av sekretariatet for det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7.

Skjellanger oppfordrer norske sykehjem til å la seg inspirere av den nederlandske modellen ved å tenke nytt rundt tiltak for å øke eldres livskvalitet. Lignende tiltak finnes allerede i flere byer i Spania, og er planlagt i både Frankrike og Ohio i USA.

Slik fungerer det

Ved å få en gratis leilighet (kostpris 2700 kr i måneden) skal studentene bruke ca 30 timer i måneden som en god nabo for de beboerne han eller hun går godt overens med. De slår av en prat, spiller et spill, gjør et ærend eller bytter et batteri.

Fellesoppgaver utføres etter tur på kveldstid – som å gjøre klar aftensmat eller hjelpe til med bingo. Det handler rett og slett om å være sammen og å gi hverandre vennlig oppmerksomhet. For å følge med på timene fører studentene loggbok over aktivitetene. Utover det er det ingen faste regler.

Ingen har flyttet

I alle seks oppgangene bor det en student sammen med 25 beboere. Den første studenten kom julen 2012, den siste i løpet av 2013. Per dags dato har ingen studenter flyttet ut av egen vilje. Også de ansatte setter pris på studentenes inntog på sykehjemmet. Beboerstudentene er medansvarlige for å skape et godt miljø og er fri til å komme og gå når de vil.

De bestemmer også selv hvor sent de kommer hjem. En regel er hellig: de eldre går først, så studentene skal på ingen måte utgjøre noen belastning for dem, forteller Humanitas.

Sykehjemmet det hyggeligste stedet

Lederen av Humanitas, Gea Spijkers forteller at driften tar utgangspunkt i kjerneverdiene “vennlig, sammen og positiv”. Hun vil at sykehjemmet skal være det hyggeligste stedet i byen.

- I tillegg til de positive historiene ligger det en gjennomtenkt og bærekraftig virksomhetsplan til grunn. For å øke beboernes velvære måtte vi tenke ukonvensjonelt, forteller Spijkers.

De hadde ikke mulighet til å øke bemanningen, og de ansatte har som regel nok med å utføre nødvendige oppgaver i løpet av arbeidstiden. Da ideen om studentboliger i ble lansert var brukerrådet først skeptiske til at studentenes livsstil ikke ville gå overens med sårbare eldre. Løsningen ble gode avtaler med brukerrådet og å begynne i det små for å bygge seg opp erfaringer.

Fremgangsmetoden ga gode resultater. Det bekrefter Max på 25 år, som går godt overens med sine eldre naboer. Han forteller at nabodamen hans er litt døv, og at han derfor hører mer av hennes tv enn hun av hans musikk.

Kilde: www.humanitasdeventer.nl

Ønsker du mer informasjon eller vet du om noen i Norge som har erfaringer med lignende tiltak? Tips oss gjerne på post@pasientsikkerhetsprogrammet.no

Mer om beboerstudentene:

https://www.weforum.org/agenda/2016/11/some-dutch-university-students-are-living-in-nursing-homes-this-is-why?utm_content=buffer07075&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer)

http://www.citylab.com/housing/2015/10/the-nursing-home-thats-also-a-dorm/408424/

 

Print