Styret ved Nordlandssykehuset

Styret ved Nordlandssykehuset (Foto: Randi Angelsen, Nordlandssykehuset HF)

Styret ved Nordlandssykehuset tar egen medisin

Publisert  Oppdatert 

Styret ved Nordlandssykehuset går foran med et godt eksempel ved å sette ambisiøse mål i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet.

Nordlandssykehuset er pilot i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen innenfor området ”Styrets involvering i pasientsikkerhet”. Nå viderefører styret sitt engasjement ved å sette ambisiøse mål i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet.

Et av fire vedtatte tiltak er at styret ber direktøren arrangere halvårige styreseminar med særlig oppmerksomhet på pasientsikkerhet, kvalitet og brukermedvirkning. Styret ønsker å videreføre egen opplæring og ber om at minst 25 prosent av sakene som legges frem for styret skal omhandle nettopp dette.

- Styret ved Nordlandssykehuset har satt pasientsikkerhet på dagsorden, og andre styrer må gjerne lære av deres eksempel, sier seniorrådgiver Ellen Deilkås i pasientsikkerhetskampanjen.

Les mer om Nordlandssykehusets styrevedtak her

(Publisert 28.06.2012)

Print