Dorota Pazdro

Dorota Pazdro, sykepleier ved Soletunet Sykehjem Bo- og behandlingssenter og teamleder for forbedringsteamet

Suksesshistorien Vestfold

Publisert  Oppdatert 

Vestfold har vært en stor pådriver for kommunenes deltakelse i pasientsikkerhetskampanjen. De har lykkes med å involvere 12 av 14 kommuner i arbeidet med å sikre riktig legemiddelbruk i sykehjem.

I trygge hender i Vestfold 2011-2013 har vært et kvalitetsforbedringsprosjekt for å spre kampanjen ut til ulike sykehjem i Vestfold. 13 sykehjem har deltatt i spredningsprosjektet, hvorav alle sykehjemmene har innført legemiddelgjennomgang som en fast rutine.

700 legemiddelgjennomganger

Totalt er det gjennomført oppunder 700 legemiddelgjennomganger i 13 sykehjem. Legemiddellister har nå oppført indikasjon for 80 prosent av alle legemidlene, mot 30 prosent tidligere. I tillegg har mål og tiltaksplaner for oppfølging av pasientens legemiddelbehandling økt fra 20 til 75 prosent, og enkelte sykehjem kan vise til en nedgang i bruk av legemidler.

Bedre behandling

Soletunet Sykehjem Bo- og behandlingssenter er et av sykehjemmene som har deltatt i prosjektet. Her har strukturert legemiddelgjennomgang jamfør nasjonal veileder (rapport IS-1998) blitt en fast rutine, noe som har ført til en endring i behandlingen av pasienter. Alle pasientene ved to langtidsavdelinger har fått minst én legemiddelgjennomgang i løpet av prosjektperioden.

- Det første vi gjør når vi ser at tilstanden til en pasient endrer seg er å foreta en legemiddelgjennomgang i tverrfaglig team. Det ble ikke gjort tidligere. Det var en tendens til at pasienten ble satt på et nytt legemiddel for å fikse problemet, forteller Dorota Pazdro, sykepleier ved Soletunet og teamleder for forbedringsteamet.

Videre har prosjektet ført til at flere sykepleiere har fått øynene opp for andre områder hvor de kan forbedre seg. Blant annet har de blitt mer bevisste på smertevurdering.

- Vi bruker sjekklisten og der er det et eget punkt om smertevurdering. Vi sykepleiere ønsket å lære mer om dette, og fikk opplæring av Utviklingssenteret. Det er veldig positivt at prosjektet har ført til ytterligere læring og nysgjerrighet, fortsetter Pazdro.

Tryggere legemiddelbruk og oppfølging av pasient  

Et annet viktig resultat av arbeidet med prosjektet er at hjelpepleierne nå føler seg tryggere når det gjelder å vurdere, og observere effekter av legemidler.

- Vi ser at dette arbeidet har ført til at både leger, sykepleiere og hjelpepleiere har fått en større bevissthet rundt dette, og at hjelpepleiere spesielt har fått bedre kunnskap og kompetanse i riktig legemiddelbruk, fortsetter Pazdro.

Tettere samarbeid med pårørende

Hun forteller også at prosjektet har ført til et bedre samarbeid med pårørende:

- De pårørende er blitt mer involvert i behandlingen. De observerer pasienten ved endringer i legemiddelbruk, og kommer med tilbakemeldinger til oss, forteller Pazdro.

Hun avslutter med å understreke at prosjektet har vært veldig spennende og lærerikt. Det var mye å gjøre i begynnelsen, men de fikk god hjelp fra Utviklingssenteret i Vestfold og pasientsikkerhetskampanjen.

- Vi har klart å nå målet som kampanjen forventet av oss. Vi har innført strukturert legemiddelgjennomgang i tverrfaglig team som en fast prosedyre som vi vil fortsette med, også etter at prosjektet er avsluttet, sier hun.

Ni suksesskriterier

Sykehjemmene som har deltatt i prosjektet har definert ni suksesskriterier for å lykkes med forbedringsarbeid basert på sine erfaringer. Les mer om kriteriene i sluttrapporten I trygge hender i Vestfold.

  • Ledelsesforankring og involvering
  • Kompetent teamleder og måleansvarlig
  • Lokal forankring og ansvarliggjøring
  • Ressurser og samarbeid med leger
  • Samarbeide med farmasøyt
  • Delta i læringsnettverk
  • Verktøy og ressurser tilgjengelig
  • Å være en del av en nasjonal satsing
  • Synlig kampanje ute i helsetjenesten
Print