Vegard Vestvik St. Olavs Hospital, overlege

Overlege Vegard Vestvik deltar på Acellerated Patient Safety Programme sammen med kolleger fra St. Olavs Hospital.

Superteam for pasientsikkerhet

Av Silje Stavik
Publisert  Oppdatert 

Team fra sykehus og kommuner over hele landet kurses nå på hvordan de både kan styrke og komme raskere i gang med forbedringsarbeid og pasientsikkerhet.

- Veldig lærerikt og spennende! Det gir nye impulser og ny motivasjon til å fortsette arbeidet hjemme. Spesielt bra med teamarbeid og at vi jobber tverrfaglig innenfor samme sykehus, sier Trine Sørensen, helsefagarbeider ved Nevrologisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Sammen med rundt 80 deltakere fra sykehus og kommuner fra hele Norge deltar hun i disse dager på Accelerated Patient Safety Programme i Oslo.

Lærer å bli bedre - raskere
Det fire dager lange kurset er utviklet av Institute for Health Improvement (IHI) for å hjelpe enkeltpersoner og ledere til å utvikle og implementere systemer som ivaretar pasientenes sikkerhet. Programmet er designet for organisasjoner som ønsker å akselerere arbeidet med pasientsikkerhet- og forbedringsarbeid – og raskt bli enda bedre.

Praktiske verktøy som er avgjørende for å utvikle et vellykket pasientsikkerhetsprosjekt, hvordan lede sikkerhetsarbeid og hvordan lage planer for videre bruke av kunnskapen i sitt miljø sammen med øverste leder, er noe av det deltakerne skal gjennom i løpet av kurset.

Fruktbart å jobbe tverrfaglig
Et viktig poeng med kurset er at det er et nøye sammensatt tverrfaglig team som deltar. Kurset vektlegger i stor grad hvordan man best kan jobbe sammen for å styrke pasientsikkerheten og forbedringsarbeid i egen organisasjon.

Noe Vegard Vestvik, overlege ved akuttpsykiatrisk avdeling, St. Olavs Hospital, satte pris på;

- At vi kommer sammen i en tverrfaglig gruppe er veldig fruktbart og det er spennende å jobbe med et felles prosjekt. Det har vært inspirerende å høre på de som underviser fra IHI og de har gitt oss god veiledning på hvordan vi best mulig kan jobbe sammen videre hjemme, sier han.

Fra spesialisthelsetjenesten deltar team fra St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Akershus Universitetssykehus (AHUS) og Stavanger Universitetssykehus (SUS).

Sykehusene som deltar er også med i IHI Health Improvement Alliance Europe (HIAE), som er et nettverk for helseledere fra ulike land. Administrerende direktører ved de respektive sykehusene deltok nylig på en samling i regi av HIAE i Jönkjøping i Sverige.

- Blir spennende å bruke dette i kommunen
Fra kommunene deltar team fra alle kommunene som skal bli Norges første pasient – og brukersikre kommuner; Tønsberg, Smøla, Vestvågøy, Karmøy og Lier.

- Her lærer vi å finne våre verktøy for å kunne fullføre prosjektet om å bli pasient – og brukersikker kommune. Det er mye informasjon på kort tid, men ser at det er nyttige verktøy vi kan bruke videre, sier Helene Næss Thoresen, avdelingsleder på Fosshagen Ressurssenter i Lier kommune. – Det er ikke alt vi får med oss med en gang siden det er på engelsk. Derfor er det flott å være her som en gruppe, slik at vi kan samarbeid og hjelpe hverandre. Det blir spennende å bruke det vi har lært i kommunen. Det høres så enkelt ut, men forstår at det ligger mye hardt arbeid bak, legger hun til.

Også representanter fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed i Danmark er med på kurset.

Tverrfaglige team og toppledere
Et viktig element i kurset er veiledning på hvordan man best kan jobbe sammen som team og tilrettelegge for videre arbeid med pasientsikkerhet og forbedring i egen organisasjon. Fra sykehusene består teamene typisk av lokal programleder for pasientsikkerhetsprogrammet og kvalitetssjef, sammen med lege og sykepleier fra 2-3 ulike avdelinger.

Fra kommunen består teamene av personer som har de mest sentrale rollene i arbeidet med forbedring av pasientsikkerhet og prosjektet pasient- og brukersikker kommune, sammen med lege og sykehjemslege fra 2-3 sykehjem. Den siste dagen vil også representanter fra øverste ledelse delta.

Spennende og inspirerende
Sissel Thorbjørnsen, fagutviklingssykepleier ved Ortopedisk avdeling ved UNN, er også en av deltakerne. Hun synes det har vært både spennende og inspirerende å delta.

- Det har vært veldig nyttig å bli bedre kjent med de som jobber innad i klinikken og jobbe sammen om et felles prosjekt. Vi skal blant annet innføre kvalitetssystemet TILT, så jeg tenker vi kan bruke hverandre godt når vi kommer hjem. Nå har vi det samme utgangspunktet, sier Thorbjørnsen.

Print