Hjemmetjenesten i Time kommune

Illsutrasjonsbilde fra hjemmetjenesten i Time kommune. Foto: Magnus Lysén.

Svensk hjemmetjeneste tester GTT

Publisert  Oppdatert 

I Sverige har de testet Global Trigger Tool i hjemmetjenesten. De avdekket flere pasientskader.

Global Trigger Tool (GTT) er en metode som hjelper helsearbeidere med å avdekke pasientskader over tid. I Norge har alle helseforetak GTT-team som plukker et tilfeldig utvalg pasientjournaler og leter etter spesifikke ord som kan indikere at en pasientskade har funnet sted. Noen slike ord er for eksempel infeksjon og fall.

Identifiserte fall, infeksjoner og trykksår

I Norge brukes GTT kun i helseforetakene, men erfaringer fra Sverige viser at det kan være nyttig å bruke metoden også i andre områder av helsevesenet, som i hjemmetjenesten.

I en fersk vitenskapelig artikkel viser svenske forskere at de fant 356 pasientskader i et utvalg på 600 pasientjournaler. Av disse var 271 oppstått i hjemmetjenesten, 44 på sykehuset og 35 i andre sammenhenger. 255 av pasientskadene kunne vært forhindret.

Blant skadene var det særlig helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI), fall, og trykksår som stakk seg frem. Dette er hendelser som kan forebygges med «enkle» pasientsikkerhetstiltak. 246 av hendelsene førte til behov for ekstra hjemmebesøk eller utvidet periode med hjemmehjelp.

- Resultatene fra Sverige viser at det er behov for pasientsikkerhetsarbeid også i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Pasientskader har, i tillegg til de åpenbare negative konsekvensene for selve pasienten, store økonomiske konsekvenser som kunne vært unngått med godt forebyggingsarbeid, slår Anne-Grete Skjellanger, avdelingsdirektør for kvalitetsforbedring og pasientskader i Helsedirektoratet fast.

Sverige et hestehode foran Norge

Selv om det kun er helseforetakene som bruker GTT i Norge, er det en uttalt ambisjon å implementere metoden i den kommunale helse- og omsorgstjenesten også.

- GTT er en av flere gode metoder man kan bruke for å avdekke rutinesvikt og feil i helsetjenesten, og på sikt håper vi at også norske sykehjem og hjemmetjeneste kan bruke metoden. De svenske resultatene viser at det er gode grunner til det, sier Skjellanger.

Artikkelen til Schildmeijer et. al. “Adverse events in patients in home healthcare: a retrospective record review using trigger tool methodology” kan du lese her.

Lenke til tiltakspakke for forebygging av trykksår.
Lenke til tiltakspakke for forebygging av fall.
Lenke til den nasjonale kvalitetsindikatoren for HAI i sykehjem.

Print