LN Vest-Agder 22 jan 2013

Mette Erøy, leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Kristiansand ønsker deltakerne velkommen til læringsnettverk i Vest-Agder.

Sykehjem i Vest-Agder er i gang

Publisert  Oppdatert 

Tiltak knyttet til riktig legemiddelbruk spres til sykehjem over hele landet. Nå er sykehjemmene i Vest-Agder i gang med tiltak for å optimalisere legemiddelbehandlingen og redusere pasientskader.

Ternevig sykehjem deltok i 2012 i et nasjonalt læringsnettverk om riktig legemiddelbruk i sykehjem. Nå har de tatt med seg kunnskapen og erfaringer til lokalt læringsnettverk, slik at de andre sykehjemmene i fylket også skal få hjelp til å komme i gang med tiltakene. 105 deltakere fra samtlige 15 kommuner i Vest-Agder deltar i det lokale læringsnettverket.

Høy deltakelse
Hemmeligheten bak den høye deltakelsen i Vest-Agder er en engasjert prosjektleder. Veton Hamiti, avdelingsleder ved Ternevig sykehjem og ansvarlig for læringsnettverket i Vest-Agder har reist ut til alle kommunene i fylket for å rekruttere deltakere. Hamiti deltok på det nasjonale læringsnettverket og har lagt ned en stor innsats som kampanjeambassadør i eget fylke.

 - Det har vært avgjørende å komme i direkte kontakt med nøkkelpersoner, reise rundt og snakke om kampanjen for å sikre deltakelse på læringsnettverket, sier Hamiti.

Målrettet arbeid gir resultater
Gjennom læringsnettverket, som går over tre samlinger jobber deltakerne med å iverksette tiltak for å optimalisere legemiddelbehandlingen og dermed redusere pasientskade. Erfaringene fra det nasjonale læringsnettverket som ble avsluttet i oktober viser at samtlige sykehjem som deltok kunne vise til forbedringer. 

Bedre livskvalitet
Erfaringer viser at legemiddelgjennomganger og økt bevissthet om legemidler og miljøtiltak fører til bedre livskvalitet for pasientene.

- Vi ser at pasienter får gjenvunnet funksjon, ved at finmotorikken gjenvinnes. En av pasientene som fikk seponert medisinene hun sto på begynte å strikke igjen mot slutten av livet. Den vesentligste endringen er at fokuset blant personellet i sykehjemmet har flyttet seg fra legemidler til miljøtiltak. Vi tenker i langt større grad miljøtiltak før valg av legemidler og det har endret mye hos oss, sier Beate A. Sørensen, leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Songdalen.

Hvordan sikre deltakelse
Det kan være krevende oppgave å rekruttere deltakere. Det er avgjørende å få tak i riktig person som kan være med på å sikre deltakelse av tverrfaglige team på sykehjemmene. Alle som deltok i det nasjonale læringsnettverket er i ferd med å arrangere lokale læringsnettverk. Andre fylker er også i gang. Telemark, Gjøvik og Møre og Romsdal er blant disse. Her er noen tips fra Vest-Agder.

Forslag til prosess

  1. Ring rundt til alle Pleie- og omsorgssjefer i kommunene for å høre hvilke nøkkelpersoner som skal ha informasjon om kampanjen og invitasjon til lokalt læringsnettverk.
  2. Deretter ring disse nøkkelpersonene for å delta på personalmøter, internundervisning eller lunsjmøter slik at de blir informert om kampanjen og får se resultatene fra piloten.
  3. Til slutt send ut skriftlig invitasjon til læringsnettverket til alle nøkkelpersonene, som deretter rekrutterer team i sine virksomheter. Nøkkelpersonene kan være mellomledere i sykehjem eller sykepleiere.

Les mer om riktig legemiddelbruk i sykehjem

Print