Læringsnettverk i Sikker legemiddebruk for sykehjem i Sandefjord 10 oktober 2011

Første samling av lolkalt læringsnettverk for Sikker legemiddelbruk i sykehjem oktober 2011. Foto v/ kampanjesekretariatet

Sykehjem i Vestfold først ute: store forventninger til ”Riktig legemiddelbruk”

Publisert  Oppdatert 

Sykehjem i Vestfold har allerede startet med kampanjens tiltak på Riktig legemiddelbruk. For å komme i gang fikk de oppstartshjelp i første samling av kampanjens første læringsnettverk. - Nyttig med praktiske eksempler og tverrfaglig gruppearbeid, er tilbakemeldingene fra deltakerne på læringsnettverk.

Det første læringsnettverket i kampanjen startet 10 oktober i Sandefjord, med innsatsområdet Riktig legemiddelbruk i sykehjem som tema.

Læringsnettverket består av totalt tre samlinger, hvor deltakerne jobber med tiltakene lokalt mellom samlingene. Hensikten med første samling var å introdusere deltakerne til innsatsområdet, og hjelpe dem med å komme i gang med kampanjens tiltak. Teamene fra de enkelte sykehjem jobbet med utvikling av egne rutiner, kompetanse og målsettinger for sikker legemiddelbehandling i egen virksomhet.

 

Inspirerende og konkret

Gjennom veiledning i forbedringsmetode og erfaringsutveksling fikk deltakerne kunnskap og inspirasjon til å iverksette tiltakene i egen praksis. Pilotprosjektet på Nygård Sykehjem bidro med sine erfaringer på området. Engasjerte forelesere samt bruken av konkrete og praktiske eksempler, tid til teamarbeid og tverrfaglighet ble godt mottatt av deltakerne.

Renate Solstad, assisterende institusjonsleder ved Gipø Bo- og behandlingssenter forteller at deres sykehjem har vært forventningsfulle til piloten ved Nygård sykehjem, og har sett frem til å lære av deres erfaringer.

- Vi har store forventninger til verktøyene som vil gjøre arbeidet enklere, og det blir spennende å sette i gang. Det er virkningsfullt med konkrete verktøy med mulighet for å utføre spesifikke målinger. Slik standardisering er bra, sier Solstad.

 

Allerede i gang med tiltak

På bakgrunn av påviste avvik fra helsetilsynet har sykehjemmet fra før tatt grep for å blant annet forhindre feil ved dosering av medisiner.

- Vårt sykehjem startet i fjor med mulitidose.  I tillegg får vi rapporter fra farmasøyt om interaksjoner. Dette har ført til at vi har fått ned prosenten på feil i dosett, sier Solstad.

Hun forteller at de dessuten har oppnådd bedring som følge av større tilgang på leger i teamet. I stedet for å satse på tradisjonell tilsynslegeordning, er legene nå mer tilstede og har tettere oppfølging av pasienter og beboere.

 

Vennskapelig konkurranse

Den ass. Institusjonslederen ved Gipø forteller at formen på læringsnettverket vekker et positivt konkurranseinstinkt hos de som deltar. Sykehjemmet ser frem til å presentere arbeidet med prosjektet ved neste samling.

- Institusjonsleder og jeg vil, og ønsker fokus på forbedring og pasientsikkerhet på sykehjemmet vårt, og at arbeidet skal gjøres på riktig måte, sier Renate Solstad.

 

Læringsnettverk

Det aktuelle læringsnettverket arrangeres i samarbeid med Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester. Alle sykehjem i Vestfold har blitt invitert til å delta.

Det nasjonale læringsnettverket for Riktig legemiddelbruk i sykehjem vil arrangeres for alle Undervisningssenter for sykehjem og hjemmetjenester i løpet av våren 2012.

Les mer om læringsnettverk her

Print