Teamene henger opp postere som viser erfaringer og resultater

Team fra Utviklingssenter for sykehjem i Oppland viser frem poster.

Sykehjem kan vise til forbedringer

Publisert  Oppdatert 

Siden mars har sykehjem jobbet med å iverksette tiltak for å optimalisere legemiddelbehandlingen og dermed redusere pasientskade. Ved avslutning av læringsnettverk kunne sykehjemmene vise til positive resultater og klare forbedringer knyttet til legemiddelbruk.

Onsdag 17. oktober ble siste samling i det nasjonale læringsnettverket for riktig legemiddelbruk i sykehjem arrangert på Gardermoen. På samlingen delte teamene fra hele landet erfaringer med hverandre. Samtlige sykehjem kunne vise til positive resultater og klare forbedringer knyttet til legemiddelbehandling.

- Vi er imponert over innsatsen sykehjemmene har vist gjennom læringsnettverket. Vi ser at det er positive resultater og forbedring for alle, noe som bekrefter at alle har jobbet målrettet med tiltakene, sier sekretariatsleder Anne-Grete Skjellanger.

Målrettet arbeid gir resultater

Team fra sykehjem over hele landet har deltatt i læringsnettverket, som har gått over tre samlinger i tillegg til telefonkonferanser. Teamene har vist stor entusiasme for arbeidet, og har jobbet målrettet for å nå målene sine. For å sikre at tiltakene har hatt ønsket effekt, har sykehjemmene gjennomført månedlige målinger. Mange av teamene opplevde målingene som en stor motivasjonsfaktor, fordi de viste at tiltakene førte til forbedring.

- Hele ni team kunne vise til 100 prosent måloppnåelse innenfor samtlige tiltaksområder. Det viser at hardt arbeid gir gode resultater, sier Skjellanger.

Utviklingssenter for sykehjem i Akershus hadde beste poster

I tillegg til å presentere resultatene sine for de andre teamene, hadde hvert team fått i oppgave å lage en poster der de oppsummerte resultatene. På den innlagte postervandringen fikk Feviktun bo- og omsorgssenter, Utviklingssenter for sykehjem i Rogaland og Utviklingssenter for sykehjem i Akershus flest nominasjoner. Posteren til Utviklingssenter for sykehjem i Akershus ble av deltakerne kåret til beste poster. I tillegg til å ha laget en flott plakat, kunne de også vise til svært gode resultater.

- Vi har nådd målene våre om 40 legemiddelgjennomganger, egen rutine og månedlige målinger. Nå gjenstår spredningen, sier FoU-leder Kari Os.

I premie fikk vinnerteamet en iPad og kampanjet-skjorter.

Viktig med god forankring

På siste samling i kampanjens læringsnettverk oppfordres teamene til å ha med seg en leder. Furuhaugane omsorgsenter i Flora kommune hadde med seg kommunens pleie- og omsorgssjef, noe som tyder på god forankring i kommunen. Det er en viktig suksessfaktor for å lykkes, fordi det bekrefter ledelsens engasjement for det viktige arbeidet sykehjemmet deltar i.

 Les mer om innsatsområdet her

Les mer om pilotprosjektets erfaringer her

Ønsker ditt sykehjem hjelp til å komme i gang med innsatsområde og tiltak?
Kontakt kampanjesekretariatet på post@pasientsikkerhetskampanjen.no

 


 

Print