fallikon

Sykehus og sykehjem sammen om forebygging av fall

Publisert  Oppdatert 

Pilotprosjektene skal gjennomføres i Sykehuset Telemark, Skien og Ved Lekneshagen Bofellesskap i Vestvågøy kommune.

Store forventninger

I juni møttes teamene fra de to pilotprosjektene for reduksjon av fall. Det var høyt engasjement, og begge prosjektledere er ivrige etter å komme i gang.

- Jeg ser frem til  å ta tak problemet med fall hos pasienter, og forventer at vi over tid vil se resultater av tiltakene. Det forteller prosjektleder ved Sykehuset Telemark, Cathrine de Groot.

Heidi Wiik, bestyrer og prosjektleder ved Lekneshagen Bofellesskap gleder seg også til å starte.

- Hos oss er det demente brukere som er svært utsatt for fall. Vi vet mye om hvor ofte og når de faller, og vi ser frem til å iverksette tiltak for å redusere dette, forteller Wiik.

Mange felles utfordringer

I møtet diskuterte de to teamene sine erfaringer med tiltak for å forhindre fall og startet på jobben med å fastsette en tiltakspakke som passer både i sykehjem og sykehus. Det viste seg fort at det var mange like utfordringer og problemstillinger, selv om infrastruktur, bemanning og brukergruppene er forskjellige.

Fra tidligere tiltakspakker har mange erfart at noen enkle rutiner svikter innimellom. Tettere oppføling av disse kan bidra til å forhindre pasientskader

- Gjør vi de enkle rutinene vi sier vi gjør, hver gang? Det er et viktig spørsmål vi må undersøke. Det anbefalte fagdirektør ved Sykehuset Telemark, Halfrid Waage. Waage bidro med sine erfaringer fra de andre innsatsområdene.

Lokal oppmerksomhet

Begge pilotprosjektene har fått positiv oppmerksomhet fra lokalmiljø og lokalpresse allerede før prosjektene har startet.

– Folk synes det er et fint initiativ. De blir litt overrasket når de hører at folk faller i sykehjemmet, men så forteller vi at vi jobber med å bli flinkere til å forebygge fall, forteller Wiik.

Les mer her

(publisert 15.06.2012)

Print