Tønsberg

Tønsberg på film

Publisert  Oppdatert 

Nå kan du se film om konseptet pasient- og brukersikker kommune, hvor Tønsberg er pilotkommune.

I samarbeid med reklamebyrået TRY, har vi laget film om pasient- og brukersikker kommune. Her viser vi hva det innebærer å bli en pasient- og brukersikker kommune, og hvordan Tønsberg som er første pilot ut i Norge, jobber med dette. 

I filmen møter vi blant andre Henning Wold, som er leder for utvalg helse og omsorg i Tønsberg, kommunaldirektør Tove Hovland og enhetsleder ved Nes sykehjem, Bodil Bøe Bettum.

- Jeg går gjerne i dialog med andre kommuner som ønsker å gjøre det samme, sier Henning Wold i filmen.

Se hele videoen her: https://www.youtube.com/watch?v=AfG8nIwEnYE&feature=youtu.be

Flere kommuner vil komme etter

Tanken bak pasient – og brukersikker kommune, er å forankre og jobbe systematisk med pasientsikkerhet i hele kommunen. Fra kommuneledelse, til de som jobber tett på pasienter og brukere hver dag.

Erfaringene fra Tønsberg blir viktig for det videre arbeidet med konseptet pasient – og brukersikker kommune, som i første omgang skal testes og utvikles i fem nye kommuner.

Vil du vite mer? Ta kontakt på post@pasientsikkerhetsprogrammet.no

Print