forside-nett

(Foto: Stig Marlon Weston)

Takk for innsatsen i 2016!

Publisert  Oppdatert 

Takk til alle dere som har gjort en stor innsats i pasientsikkerhetsarbeidet! Her kan dere se en kort oppsummering av 2016, og resultatene som er oppnådd.

Vi i sekretariatet i pasientsikkerhetsprogrammet ser frem til fortsatt godt samarbeid for å skape verdens tryggeste helse- og omsorgstjenester. Her er noe av det som ble oppnådd i 2016:

Fire nye pasient- og brukersikre kommuner: Pilotprosjektet for pasient- og brukersikker kommune er utvidet fra i tillegg til Tønsberg, å gjelde Lier, Karmøy, Smøla og Vestvågøy. Helseminister Bent Høie og kommunalminister Jan Tore Sanner markerte vår økte satsning i oktober.

Tre nye innsatsområder er pilotert: tidlig oppdagelse av forverret tilstand, forebygging og behandling av underernæring og tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. Læringsnettverk arrangeres fra 1. kvartal 2017. Forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel er overført til Kriminalomsorgen for videre oppfølgning. Vi har også revidert tiltakspakken for behandling av hjerneslag. Det er nå mulig å hente ut data direkte fra hjerneslagsregisteret.

Nye nettsider – ta en titt på våre nye områder om blant annet forbedringskunnskap og for kommunene.

Forslag til ny, samordnet pasientsikkerhetskultur-, medarbeider- og HMS-undersøkelse er snart ferdig testet ved flere helseforetak, for å kunne se ting i sammenheng og redusere antallet kartlegginger.

Sykehjem og/eller hjemmetjenester i 64 prosent av norske kommuner jobber med ett eller flere innsatsområder. Tiltakene implementeres i stadig flere avdelinger og enheter i alle landets foretak.

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester har gjennomført ni regionale læringsnettverk for kommunene i 2016, og totalt 51 læringsnettverk i løpet av programperioden. I tillegg ble to regionale og ett lokalt læringsnettverk påbegynt i regi av utviklingssentre.

I Bergen og Østfold har de kjørt læringsnettverk i ledelse av pasientsikkerhet.

For første gang ble det holdt en egen forbedringsutdannelse for leger. 20 leger deltok og samtlige ga full score på evalueringen. I 2017 starter et nytt kull.

Hans Majestet Kong Harald besøkte Forbedringssamlingen i mars. 750 personer deltok fra hele landet.

Det er produsert tre nye videoer som er å finne på nettsidene våre: om tavlemøter på norsk og engelsk, om pasient- og brukersikker kommune (Tønsberg) og en inspirasjonsvideo med takk for innsatsen til helsepersonell.

400 visittstoler gikk ut til åtte helseforetak, hvor legene setter seg ned øye-til-øye med pasienten under visitten. Seks helseforetak og Værnesregionen distriktsmedisinske senter har kjørt informasjonskampanjen «Bare spør!» i løpet av 2016, noen på flere lokasjoner.

Et alumni-nettverk for de som har tatt forbedringsutdannelse i regi av pasientsikkerhetsprogrammet ble satt i gang, og hadde sitt første møte i september.

Det ble gjennomført to opplæringsprogram for helsepersonell i samarbeid med Institute for Healthcare Improvement (IHI) – (improvement coach og Accelerated Patient Safety Programme).

For første gang ble prisen for ledelse av pasientsikkerhet delt i to kategorier: en for kommunal helse- og omsorgstjeneste og en for spesialisthelsetjenesten. Vinneren av årets pris for kommune ble Oddny Lien, enhetsleder for Moen og Sætre sykehjem i Hedmark. Vinneren innen spesialisthelsetjeneste ble Jannicke Stordalen, seksjonsleder for sengepost for nevrologi, slag og rehabilitering ved Sykehuset Telemark.

Hold deg oppdatert i 2017:

Følg med på kalenderen på pasientsikkerhetsprogrammet.no. Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev for nyhetsoppdateringer, og følg oss på Facebook og Twitter for inspirasjon, resultater og gode eksempler fra praksis.

Print