sekretariatet

Takk for strålende innsats i 2014!

Av Nanna Fredheim
Publisert  Oppdatert 

Her er en kort oppsummering av året, og litt om hva som venter i 2015.

Takk for strålende innsats og godt samarbeid i programmets første år! Vi i sekretariatet ser frem til fortsatt godt samarbeid for å skape verdens tryggeste helse- og omsorgstjenester!

 

Noen høydepunkter fra 2014:

•    Programmets strategi ble lansert av helse- og omsorgsministeren. Programmets visjon er at pasienter, brukere og pårørende får, og opplever, at Norge har verdens tryggeste helse- og omsorgstjenester.
•    Pasientskader som kan forebygges er redusert med 38 prosent fra 2010 til 2013, i følge pasientskadeundersøkelsen fra helseforetakene
•    55 prosent av norske kommuner jobber med ett eller flere innsatsområder. I helseforetakene implementeres tiltakene i stadig flere avdelinger og enheter
•    Over tusen deltakere på programmets arrangementer
•    62 % av helsepersonell deltok i kulturundersøkelsen for pasientsikkerhet i helseforetakene. Enkelte enheter hadde en deltakelse på 100 %
•    Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester arrangerte totalt 21 læringsnettverk for kommunene
•    Prisen for ledelse av pasientsikkerhet 2014 ble tildelt viseadministrerende/medisinsk direktør ved Nordlandssykehuset HF, Barthold Vonen
•    Tre kull med forbedringsagenter ble gjennomført
•    Sekretariatet for programmet ble flyttet til Helsedirektoratet 1.juli.2014

Mye som skjer i 2015

2015 blir et spennende år med masse aktivitet. Innsatsområdet forebygging av overdose etter løslatelse og forebygging av selvmord i fengsel starter opp. To nye kull med helsepersonell får anledning til å delta på den nordiske forbedringsagent-utdanningen. Det årlige seminaret for Global Trigger Tool (GTT)- teamene avholdes på våren, og det tilbys kurs for nye GTT-team. Alle programledere i foretakene og Utviklingssentrene samles 5. mars til veiledersamling i Oslo. Flere konkrete tiltak for å involvere pasienter og brukere vil dessuten lanseres i løpet av 2015.
Et helt nytt pilotprosjekt for pasient- og brukersikker kommune starter opp i samarbeid med Tønsberg kommune. Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i fylkene planlegger minst 10 nye læringsnettverk, og programmet skal arrangere inntil tre læringsnettverk for helseforetakene. Programmets ledelsestiltak skal testes i kommunal helse- og omsorgstjeneste gjennom et læringsnettverk i Oslo kommune.
Tiltakspakken for forebygging av fall er revidert og publiseres i januar. Nye innsatsområder vil utredes og flere tiltakspakker skal revideres i samarbeid med fagmiljøet.

 

Hold deg oppdatert:

Følg med på kalenderen på pasientsikkerhetsprogrammet.no. Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev for nyhetsoppdateringer, og følg oss på facebook og twitter for inspirasjon, resultater og gode eksempler fra praksis. 

Riktig god jul og godt nytt år ønskes fra alle oss i sekretariatet!

Print