Diakonhjemmet-42

Foto: Stig Marlon Weston

Vurderer å samordne undersøkelser

Publisert  Oppdatert 

Det utredes om pasientsikkerhetskultur-undersøkelsen og HMS-/medarbeiderundersøkelsen i spesialisthelsetjenesten kan samordnes. Et forslag til ny, samordnet undersøkelse vil bli testet ut høsten 2016.

Derfor vil ikke pasientsikkerhetskultur-undersøkelsen bli gjennomført nasjonalt i år i regi av pasientsikkerhetsprogrammet.

Alle helseforetak undersøkte pasientsikkerhetskulturen i 2012 og 2014. Helsepersonell ble spurt om hvor lett de synes det er å snakke om risiko og uønskede hendelser ved sitt arbeidssted. De ble også spurt om de opplever støtte fra sitt team for å prioritere trygg pasientbehandling.

Resultatene brukes til forbedringsarbeid lokalt.

I november 2015 vedtok styringsgruppen for pasientsikkerhetsprogrammet, hvor de fire RHF-direktørene er representert, en prosess for å utrede samordning av denne undersøkelsen og HMS-/medarbeiderundersøkelsen.

Ett av målene i pasientsikkerhetsprogrammet er å forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. Pasientsikkerhetskulturen indikerer i hvilken grad rutiner, holdninger og handlinger bidrar til å forebygge uønskede hendelser og pasientskader.

Print