Leger som snakker sammen

(Illustrasjonbilde). Foto: Stig Marlon Weston

Undersøker kultur på legekontor

Publisert  Oppdatert 

Fire legekontor i Tønsberg har deltatt i en undersøkelse av pasientsikkerhetskultur.

Tønsberg jobber nå mot å bli Norges første pasient- og brukersikre kommune. I den forbindelse er det gjennomført en undersøkelse av pasientsikkerhetskultur på fire ulike legekontor i kommunen.

Begrepet kultur kan beskrives som «måten vi gjør ting på her hos oss». Pasientsikkerhetskulturen beskriver i hvilken grad arbeidsfellesskapet preges av rutiner og prioriteringer som forebygger uønskede hendelser og pasientskade.

Formålet med å gjennomføre en slik undersøkelse er at ansatte og ledere skal få kunnskap om hvordan pasientsikkerhetskulturen er der de jobber, drøfte hvordan den kan forbedres og iverksette forbedringstiltak hvis behov. Tilsvarende undersøkelser gjennomføres i dag ved alle norske sykehus.

Ga økt bevissthet
Tønsberg medisinske senter er et av legekontorene som har deltatt i undersøkelsen.

De er godt fornøyde med resultatene sine og synes det har vært nyttig å gjennomføre undersøkelsen. Legekontoret mener at undersøkelsen har gitt dem økt bevissthet om pasientsikkerhet. I gjennomgangen av resultatene på et personalmøte fant de også noen områder som de ønsket å forbedre.

Pasientsikkerhetsvisitter på legekontor
Kommunaldirektør helse og omsorg og kommuneoverlegen vil fremover gjennomføre pasientsikkerhetsvisitter på legekontorene i Tønsberg. Formålet med slike visitter er å skape dialog med fastlegekontor om kvalitet og pasientsikkerhet. Visitten er en strukturert samtale som gir felles kunnskap om kvalitetsutfordringene og mulighet for kvalitetsforbedring av tjenestene.

Se siste nyhetsbrev for prosjektet i margen til høyre.

Se film om Tønsberg pasient – og brukersikker kommune HER.

Print