Læringsnettverk USHT Hordaland

Sunniva Nesse Melås (t.v.), fagarbeider Wenche Mundheim og gruppeleder i Strandebarm, Elisabeth Svåsand.

Vellykkede læringsnettverk i Hordaland

Publisert  Oppdatert 

60 dager uten urinveisinfeksjon er et av flere mål teamene i læringsnettverkene i Hordaland nådde i vår.

Hele 26 team fra 19 kommuner har deltatt på læringsnettverk omLedelse av pasientsikkerhet i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland i vår. Vi har fått tilsendt flere gode resultater fra læringsnettverkene, som også har blitt dokumentert i lokalmedia.

60 dager uten urinveisinfeksjon i Modalen kommune

Teamet fra Modalstunet i Modalen kommune vant pris for beste informasjonsposter i læringsnettverket for Nordhordaland. Viktigst er det at de nådde delmålet sitt om 60 dager uten at noen av pasientene/beboerne fikk urinveisinfeksjon.

 - Gjennom veiledning og innspill fra utviklingssenteret, og diskusjoner på samlingene vi har hatt med de andre kommunene, har vi laget oss retningslinjer som allerede har gitt gode resultater, forteller sykepleier Maria Kolstad ved Modalstunet til Vaksdalsposten.

Inspirasjon til bedre rutiner

Et av teamene som deltok var fra Strandebarmheimen i Kvam kommune.

- Vi deltar på dette for å få bedre rutiner, slik at vi reduserer tallet på pasientskader. Vi har valgt å fokusere på fallulykker, ernæring og riktig legemiddelbruk, forteller teamleder Elisabeth Svåsand til Hordaland Folkeblad.

For å redusere antallet pasientskader har teamet satt i gang en rekke nye tiltak og rutiner. Blant annet har de startet med tavlemøter, kjøpt inn antisklisokker og tråkkematter for å forebygge fall, beboere skal veies regelmessig for å forebygge underernæring, og teamet oppdaterer seg på bivirkninger av legemidler for å bedre tilpasse legemiddelbruken til pasientene.

Hjemmetjenesten imponerte ordføreren

I læringsnettverket for Bergen og omegn var det teamet fra hjemmetjenesten i Samnanger som vant pris for beste informasjonsposter. De hadde lagt særlig vekt på tannhelse og ernæring.

Også ordføreren i Samnanger, Knut Harald Frøland, deltok da teamet ble feiret med kake. Han ble så imponert over arbeidet at han inviterte teamet til å presentere arbeidet sitt for kommunestyret. 

Mange står bak

Læringsnettverkene ble ledet av Hege Huseklepp, og arrangørteamet bestod av representanter fra Pensjonistforbundet i Hordaland, Fylkesmannen i Hordaland, Helse Bergen og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland.I september starter USHT Hordaland læringsnettverk om Tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

Oppmerksomhet i lokalmedia

De tre teamene fikk også hver sine oppslag i lokalmedia. Vi håper det inspirerer enda flere team til å sette i gang med forbedringarbeid!

Vaksdalsposten

Vaksdalsposten skriver om arbeidet til teamet fra Modalstunet. (Faksimile)

Hordaland Folkeblad_USHT

Hordaland Folkeblad besøkte teamet i Strandebarm. (Faksimile)

Samningen_USHT Hordaland

Teamet fra Samnanger sammen med ordfører Knut Harald Frøland i avisa Samningen. (Faksimile)

Print