vinnende team i  riktig legemiddelbruk i Vestfold

Den siste samlingen i læringsnettverket for riktig legemiddelbruk på sykehjem i Vestfold bar preg av et brennende engasjement blant deltakerne og mange gode resultater og erfaringer. Jentene i team Tjøllingvollen vant en iPad for beste prosjekt-plakat i "poster-konkurransen".

Vestfold-sykehjem i mål med læringsnettverk

Publisert  Oppdatert 

Sykehjem fra ni ulike kommuner i Vestfold har nå fullført et ni måneders langt arbeid i et eget læringsnettverk for å sikre riktig legemiddelbruk blant pasientene. Tredje og siste samling viste at sykehjemmene har kommet langt på vei.

Lærerikt og inspirerende

- Det er gjennomgående positiv stemning blant teamene. Ord som lærerikt, spennende og viktig går som en rød tråd gjennom teamenes oppsummering av hvordan det har vært å jobbe sammen i læringsnettverket, sier pilotleder Vibeke Bostrøm som har ledet og fulgt teamene siden i fjor høst.

Siste samling i læringsnettverket i Vestfold gikk av stabelen i Sandefjord 10. mai. Her utvekslet teamene kunnskap og erfaringer som de har tilegnet seg gjennom hele prosessen de nå har vært igjennom med å teste ut tiltak og etablere rutiner som skal sikre riktig legemiddelbruk blant pasientene.

Les her om læringsnettverket for alle Utviklingssentra for sykehjem i fylkene

Rutinemessige legemiddelgjennomganger

- Sykehjemmene har gode resultater å vise til. I gjennomsnitt har de gjennomført tverrfaglige legemiddelgjennomganger for 80 prosent av langtidspasientene på avdelinger som har vært med i dette pilotarbeidet, og de fleste har etablert rutinemessige legemiddelgjennomganger på avdelingen, forteller Bostrøm.

Under samlingen rapporterte også teamene om at innføring av tiltakene har styrket det tverrfaglige samarbeidet, at ansvarsforhold ved oppfølging av legemiddelbehandlingen er tydeligere og at samarbeid med farmasøyt har bidratt til gode faglige diskusjoner.

Fornøyde pasienter

- Alle teamene er blitt mer bevisste på legemiddelbehandling, og flere melder om fornøyde og friskere pasienter, sier Bostrøm.

- Mange pasienter står nå på færre medisiner og har blitt bedre av det. Men det er viktig å understreke at legemiddelgjennomganger ikke nødvendigvis handler om å kutte ned på medisiner, men å gi riktige medisiner, forklarer Bostrøm.

Kåret vinner blant teamene

Team Tjøllingvollen ble stemt frem av de øvrige teamene som vinner av ”poster-konkurransen”. I begynnelsen av samlingen festet teamene hver sin poster til en tavle i gangen på konferanselokalet. På posterne viser teamene på en kreativ måte hvordan de har jobbet og hva de har oppnådd. Teamene vurderte hverandres bidrag, og Tjøllingvollen, som vant en klar seier, kunne ta med seg en iPad tilbake til avdelingen.

Vinnende plakat fra Tjølling sykehjem

Kompendium med sluttrapportene fra alle teamene finner du i høyre marg.

Print