Pasientsikkerhetskonferansen2018-parallell_Forbedringsmodellen_foto-StigMWeston-1

Foto: Stig Marlon Weston.

Vi søker innledere

Publisert  Oppdatert 

Har du forslag til innledere eller tema til neste års konferanse? Spill det inn innen 15. januar.

Pasientsikkerhetskonferansen har vokst de siste årene, både i antall deltakere og antall parallellsesjoner. Vi ønsker nå å invitere til å komme med forslag til programmet for neste års konferanse. 

Dere velger selv om dere ønsker å foreslå innlegg til en hovedsesjon eller en egen parallellsesjon som dere tar fullt ansvar for å planlegge og gjennomføre. Innlegg kan være fra 10-30 minutter, og parallellsesjoner er enten a) 1 time og 15 minutter, eller b) 2,5 timer. Bruk dokumentet i høyre marg som mal. 

Innlevering av forslag garanterer ikke plass på programmet. En programkomite vil gjennomgå alle innsendte forslag og gi tilbakemelding i februar 2019. Forslag sendes til post@pasientsikkerhetsprogrammet.no innen 15. januar 2019.

Antall gratis deltakere per sesjon vil være begrenset til:

  1. Innlegg/parallellsesjoner som varer 30 minutter eller mindre gir en gratis deltaker
  2. Parallellsesjoner som varer 60 minutter eller mer gir maksimalt to gratis deltakere

 Vi dekker ikke reise og overnatting for innledere.

Hvis din sesjon blir valgt, blir informasjonen i dette forslaget benyttet i programmet som publiseres på nettsiden for konferansen, og i programheftet. Informasjonen her bør derfor være så presis, interessevekkende og engasjerende som mulig.

Pasientsikkerhetskonferansen 2019 avholdes 26.-27. september.

Print