201702-legemidler-dagsnytt-web

Skjermdump fra Dagsnytt 18 10. februar 2017. Med i debatten var pasientsikkerhetsprogrammets leder Anne-Grete Skjellanger, Petter Brelin i Norsk forening for allmennmedisin (til venstre), Steinar Madsen i Legemiddelverket og sykehjemslege Pernille Bruusgaard.

- Viktig med riktig legemiddelbruk

Publisert

Hørte du debatten fredag på Dagsnytt 18 og så innslaget på Dagsrevyen om legemiddelbruk hos eldre? Les hva pasientsikkerhetsprogrammets leder sier om saken.

Debatten tok utgangspunkt i Bekkelagshjemmet i Oslo, hvor pasientene får 2,8 legemidler i gjennomsnitt, mot 7,5 legemidler i snitt ved Oslos sykehjem.

Sykehjemslege Pernille Bruusgaard tar til orde for reduksjon i legemidler hos eldre, og viser til at mange får bedre livskvalitet. I debatten ble det også etterlyst retningslinjer fra Helsedirektoratet. Pasientsikkerhetsprogrammets leder Anne-Grete Skjellanger deltok i debatten. Hun viser til at vi allerede har forskrifter som handler om legemiddelbruk, og at riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten er innsatsområder i pasientsikkerhetsprogrammet. Nylig ble sykehjemmene også pålagt gjennom forskrift å gjøre legemiddelgjennomgang hos beboerne minst én gang i året.

Skjellanger sa at det for mange eldre vil være bra å redusere antallet medisiner, og at det vil gi en positiv effekt. Men reduksjon kan ikke være målet i seg selv, mener hun.

- Vi har ikke målsetting om å redusere legemidler, men å sikre riktig legemiddelbruk for hver enkelt, sier hun. - For mange vil det innebære færre legemidler, men for noen også flere.

Skjellanger viste også i Dagsnytt 18 til det store engasjementet i kommunene for å jobbe med tiltakspakken for riktig legemiddelbruk.

- De er kjempeentusiastiske. Vi klarer nesten ikke følge med dem. Folk som jobber i sykehjem har kjent på dette problemet så lenge. De tar imot verktøyene med stor iver. 64 prosent av alle norske kommuner er med, fortalte hun.

Samtidig understreker Skjellanger at vi fortsatt har en vei å gå med å få resten av kommunene med, og sikre at alle pasienter og brukere får legemiddelgjennomgang og en optimal legemiddelbehandling.

Print