Lederprisene pasientsikkerhet 2016

Fagutviklingssykepleier Monica Berg takket for lederprisen på vegne av Oddny Lien, som vant prisen for kommunal helse- og omsorgstjeneste. I bakgrunnen ses helse- og omsorgsminister Bent Høie, Grete Tollan fra Moen og Sætre sykehjem og prisvinner Janicke Stordalen fra Sykehuset Telemark (til venstre).

Disse vant lederprisene i pasientsikkerhet 2016

Publisert  Oppdatert 

Oddny Lien ved Moen og Sætre sykehjem i Elverum og Janicke Stordalen ved Sykehuset Telemark er tildelt lederprisene innen pasientsikkerhet for 2016.

De fikk utdelt prisen av helse- og omsorgsminister Bent Høie under Helsekonferansen på Gardermoen tirsdag. Lederprisene innen pasientsikkerhet deles ut årlig av pasientsikkerhetsprogrammet til en leder som går foran og viser vei i dette arbeidet nasjonalt. I år er det første gang det kåres både en vinner fra spesialisthelsetjenesten og en fra kommunehelsetjenesten.

Janicke Stordalen, Sykehuset Telemark (vinner spesialist)

Janicke Stordalen, seksjonsleder for sengepost for nevrologi, slag og rehabilitering ved Sykehuset Telemark, vant prisen for sin målrettede innsats for behandling av hjerneslag i kategori spesialisthelsetjeneste.

«Janicke Stordalen har imponert juryen ved å ta fatt i en krevende utfordring og arbeide målrettet for å få til bedre og raskere behandling av hjerneslag. Hun har bidratt til at sykehuset har oppnådd bedre resultater på sentrale styringsdata og klart å holde resultatene over tid», lyder jurybeskrivelsen.

75 minutter raskere behandling for hjerneslag

Stordalen har blant annet sørget for at tiden fra pasienten får symptomer, til behandling med blodfortynnende medisiner/trombolyse, er redusert med 75 minutter i snitt.

- Dette var gøy! Denne prisen deler jeg med mange. Det er ikke mulig å oppnå de gode resultatene uten samarbeid mellom ulike profesjoner og fagpersoner på tvers av seksjoner og klinikker. Et godt pasientforløp sikres gjennom en felles forståelse av målet, og vårt mål har vært som følger: “Vi skal sikre at vi gjør det vi skal, riktig første gang, til hver enkelt pasient, hver gang”, sa Janicke Stordalen da hun mottok prisen.

HER forteller Stordalen om hvordan de har jobbet på Sykehuset Telemark.

Oddny Lien, enhetsleder ved Moen og Sætre sykehjem Elverum (vinner kommune)

Oddny Lien har imponert juryen ved sin helhetstenkning, utholdenhet og brede, systematiske jobbing med viktige områder innen pasientsikkerhet. Gjennom systematisk arbeid med riktig legemiddelbruk, oppnådde sykehjemmet en reduksjon på 40 prosent i avvik knyttet til medikamenthåndtering. Prisvinneren klarte å redusere utgiftene til medisiner med 200.000 kroner, skriver juryen.

Lien har brukt lederrollen sin til å spre erfaringer i egen kommune, til andre kommuner i fylket og i nabofylker.

Fagutviklingssykepleier Monica Berg mottok prisen på Oddny Liens vegne;

- På vegne av Oddny Lien ønsker jeg å takke til alle som har nominert henne, og gjort det mulig for henne å motta prisen. Vi på Moen sykehjem og Elverum kommune er veldig stolt over at vår leder mottar den første prisen som blir delt ut til kommunehelsetjenenesten. Vi ser på dette som en annerkjennelse for alt arbeid som alle ansatte på sykehjemmet gjør daglig med pasientenes sikkerhet i fokus. Engasjerte medarbeidere, både pleiepersonell og ledere i alle ledd, er en forutsetning for å lykkes, og for å få varige forbedringer, sa Berg.

Juryen for spesialisthelsetjeneste har bestått av:

- Anne-Grete Skjellanger, leder av pasientsikkerhetsprogrammet

- Barthold Vonen, direktør SKDE

- Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus

- Geir Sverre Braut, Helse Stavanger

- Anne-Berit Schelbred, kvalitetsrådgiver, Sykehuset i Vestfold

 

Prisvinneren for kommune er kåret av en jury bestående av:

- Anne-Grete Skjellanger, leder av pasientsikkerhetsprogrammet

- Sigrid Askum fra KS

- Kari Annette Os, utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus

- Eli Marie Gotteberg, pasient- og brukerombud i Aust-Agder

- Lars Pleym Ludvigsen, kommunalsjef i Vestvågøy og prosjektansvarlig ved Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nordland

- Helga Arianson, fylkeslege i Hordaland

- Line Orlund, fylkesleder i Oslo for Norsk Sykepleierforbund

- Bente Gunnarshaug, spesialrådgiver oppvekst og levekår, Stavanger

Print