Pasienter: spør fastlegen om en medisinliste

Publisert  Oppdatert 

Mange medisiner går ikke overens. En oppdatert liste over medisinene du bruker kan redde livet ditt.

Feil bruk av legemidler fører årlig til skade og i verste fall dødsfall for pasienter. Fastlegen, sykehuset, sykehjemmet, hjemmetjenesten, eventuelle pårørende og pasienten selv har ikke alltid samme oversikt over medisinene pasienten bruker. Dermed øker risikoen for feilmedisinering. Problemet er særlig aktuelt hos kronikere og eldre som ofte er i kontakt med ulike deler av helsetjenesten.

Innsatsområdet  Samstemming av legemiddellister  skal innføre tiltak for å forhindre slike feil.  Målet med innsatsområdet er at pasienter skal ha en fysisk legemiddelliste som gjennomgås og oppdateres etter hver kontakt med helsetjenesten.

Pasienter spiller en viktig rolle i å endre rutiner for samstemming av medisinlister. Be derfor fastlegen din om å skrive ut en liste med oppdatert informasjon om hvilke medisiner du bruker fast. Og bær alltid lista med deg i lommeboka eller håndveska.

Ved at pasientene etterspør legemiddellister vil de ulike partene i større grad ha samme, oppdaterte oversikt over medisinene pasienten bruker.

 

Print