postkasse lms unn

(Foto: UNN)

Slik kjører du "Bare spør!" på LMS

Publisert  Oppdatert 

Avføring- og urinproblematikk. Sex og samliv. Temaene er ikke fremmede på Lærings- og mestringskurs. Men hvordan få i gang samtalen med pasienter og pårørende? Nå inviteres alle landets lærings- og mestringssentre til å ta i bruk informasjonskampanjen "Bare spør!".

Ved systematisk å sette av tid til spørsmål på alle kurs og invitere til dialog, får deltakere på lærings- og mestringskurs stilt flere vanskelige spørsmål. Dette erfarte lærings- og mestringssenteret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (LMS UNN) da de piloterte Bare spør!

Laget sjekkliste

I samarbeid med pasientsikkerhetsprogrammet utarbeidet de en trinnvis sjekkliste for implementering av satsingen. Et av trinnene er å sørge for at kursledere må informere «sine» forelesere om Bare spør! og oppfordre dem til å sette av tid til spørsmål og samtale med deltakerne.

Målet med informasjonskampanjen Bare spør! er å bidra til at pasienter og pårørende i enda større grad stiller spørsmål som er viktige for dem, og at helsepersonell tilrettelegger for spørsmål.

I margen til høyre (nederst på mobil) finner du verktøy og materiell som kan være nyttige om du skal kjøre kampanjen.

Ba om spørsmål

LMS UNN sørget for å informasjon kursdeltakerne om viktigheten av å stille spørsmål både i innkallelsesbrevet, i kursmappa og under kursene. I innkallelsesbrevet oppfordrer de alle kursdeltakerne til å notere ned spørsmålene sine. De hang opp en postkasse utenfor kurslokalet for anonyme spørsmål og de la løpesedler i kursmappene for å minne alle om hvor viktig det er å stille spørsmål.

Plakat og brosjyre

Alle informasjonsskrivene de utformet under piloteringen, gjør det enkelt å implementere Bare spør!-satsingen for andre lærings- og mestringssentre (se til høyre i margen, nederst på mobil). Her finner du også en nedlastbar plakat, som synligjøre budskapet.

Brosjyren Bare spør! kan du laste ned her: https://helsenorge.no/rettigheter/pasientsikkerhet. Der finner du den på også på nynorsk og samisk. Henvender du deg direkte til post@pasientsikkerhetsprogrammet.no sender vi gjerne ut bokmålsversjonen av brosjyren.

Print