pasientens fotspor

Per Martin Knutsen, administrerende direktør ved Helgelandssykehuset (f.v) og tre avdelingsdirektører har gått "i pasientens fotspor"

I pasientens fotspor

Publisert  Oppdatert 

Helgelandssykehuset HF har deltatt i pilotprosjektet I pasientens fotspor som går utpå at ledelsen fysisk følger med en pasient og observerer hvordan pasienten opplever behandlingsforløpet ved sykehuset.

- Å følge pasienten har gjort min jobb og min rolle mer meningsfull, sier Per Martin Knutsen, administrerende direktør ved Helgelandssykehuset.

Han og tre avdelingsdirektører ved hvert sykehus (Helgelandssykehuset består av tre lokalsykehus) har fulgt pasienten og pårørende gjennom hele pasientforløpet, og har gjennom dette prosjektet fått et godt innblikk i hvordan pasientene opplever sykehuset og møte med helsepersonell. Ingen av direktørene i prosjektet har helsefaglig utdanning, noe de selv opplevde som en fordel.

- Vi så situasjonen fra samme perspektiv som pasientene gjør, og vi opplevde at vi i større grad enn helsepersonell kan stille spørsmål ved hvordan helsevesenet er organisert. Vi kan se forbedringsmuligheter, og får en bedre oversikt over hvor ting stopper opp, forklarer Knutsen.

HER kan du lese mer om tiltaket.

Møtte fastende

Knutsen forteller at han møtte fastende akkurat som pasientene, for å forstå bedre hvordan pasienten har det:

- Jeg ønsket å føle på kroppen hvordan pasienten opplever møte med sykehuset. Nå forstår vi bedre pasientens situasjon og behov, og det gir det oss et godt grunnlag for å ta beslutninger.

Et av de viktigste resultatene av pilotprosjektet er at lederne har blitt mer oppmerksomme på hvordan deres beslutninger påvirker både pasienten og medarbeidere.  Erfaringene som har kommet frem under prosjektet tas med videre på ledermøter, og har betydning for beslutninger som tas.

- Ved alle beslutninger som tas tar vi en ”pasienten i fokus”-test hvor vi drøfter hvordan denne beslutningen vil påvirke pasienten, forklarer Knutsen.

Redusere ventetiden

Flertallet av pasientene som deltok i prosjektet ga uttrykk for at de opplevde kvaliteten på behandlingen de fikk som god. Men selv om pasientene har stor tillit til den medisinske behandlingen, føler mange at de ikke blir sett, hørt og møtt med respekt. Manglende forutsigbarhet og ventetid er det som pasientene er minst fornøyd med.

- For pasientene starter ventetiden allerede i det de blir henvist til sykehuset. Mange opplever denne ventetiden som svært belastende. Å redusere ventetiden er derfor et viktig forbedringsområde som vi vil jobbe spesielt med fremover, sier Knutsen.

For å redusere ventetiden har sykehuset jobbet spesielt med å redusere fristbrudd (brudd på firsten som er satt for når behandlingen skal starte). Antallet fristbrudd er nå redusert fra 13 prosent i oktober til 2,5 prosent ved siste måling i mai/juni. For å øke forutsigbarheten hos pasientene jobber de med å få på plass et innkallingsbrev som tildeler time i første brev. Tidligere har pasientene fått et såkalt ”ventebrev” som ikke sier noe om når pasientene kan forvente å få time.

Vanlig folkeskikk

Videre forteller Knutsen at noen pasienter opplevde at de ikke fikk svar på spørsmålene sine. Han så også at det er et behov for å prioritere pasientsamtalen.

- Dette må vi gjøre noe med. Det handler om vanlig folkeskikk. Vi ser at mange helsearbeidere trenger hjelp til å sette pasienten i fokus, sier Knutsen.

Helgelandssykehuset har hatt så gode erfaringer med prosjektet at de har bestemt seg for å fortsette å gå I pasientens fotspor.

- Jeg opplever det som positivt at vi som ledere gir et tydelig signal om at vi involverer oss. Dette er kommet for å bli, og det er blitt en viktig lederoppgave for meg, avslutter Knutsen.

Se pilotrapport vedlagt i høyre marg for mer informasjon om Helgelandssykehusets erfaringer med å gå "i pasientens fotspor".

Print