Oistein-Winje2

Øistein Winje, leder av brukerutvalget i Helse Sør-Øst, blir ny, fast deltaker i programmets styringsgruppe. Han deltar fra mars 2017.

Mer makt til pasientene i pasientsikkerhetsprogrammet

Publisert  Oppdatert 

Programmets styringsgruppe utvides med enda en brukerrepresentant. Øistein Winje, leder av brukerutvalget i Helse Sør-Øst, blir ny, fast deltaker.

Det var programmets arbeidsgruppe for brukermedvirkning som fremmet ønske om å styrke brukerrepresentasjonen i styringsgruppen.

Fra før deltar Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

Ett av hovedprinsippene i programmet er at brukere skal involveres i alle programmets råd, grupper og i lokale forbedringsteam, i tillegg til at tiltak utvikles i samarbeid med brukerne.

Nå sitter det altså to brukerrepresentanter i programmets styringsgruppe. Vi ønsker Øistein Winje velkommen som ny styringsgrupperepresentant.

 

 

Print