Pasientsikkerhetskampanjen-fotoStigWeston-36

(Foto: Stig Marlon Weston)

Nå kan du bestille visittstol

Publisert  Oppdatert 

Klarsignal for produksjon av visittstolen er gått. Kommunene kan også bestille den oransje visittstolen fra Sykehusinnkjøp Helseforetak (SI).

Nå kan den oransje visittstolen bestilles på bestillingvisittstoler@sykehusinnkjop.no. Hensikten med visittstolen er at legen setter seg ned under visitten og snakker med pasienten i øyenhøyde, for å signalisere tid, respekt, kontakt og jevnbyrdig kommunikasjon.

SI sørger for levering av alt fra ambulansebiler til dialysemaskiner og legemidler til de regionale foretakene, men åpner for første gang for bestilling fra landets kommuner når det gjelder visittstolen.

Lik originalen

Denne uka ble drøftingene med de regionale helseforetakene sluttført. Prototypen ble akkurat ferdig til Pasientsikkerhetskonferansen og vist fram der i begynnelsen av november. Den er til forveksling lik den originale stolen. Stolene skal lages i Kina og produksjon og frakt tar nær tre måneder. Dermed blir stolene først klar for levering ved påsketider.

Pris

Sykehusinnkjøp har bestilt 2400 visittstoler og 1200 av dem er allerede bestilt fra foretakene. Prisen blir i overkant av 100 kroner per stol og de kan bestilles i pakker på 20. 

Print