Oppsalhjemmet - tips til kultur

Engasjementet blant de ansatte på Oppsalhjemmet steg under testingen av Diagnostic Tool. Verktøyet kan bidra til å skape bedre arbeidsmiljø og bygge gode forbedringskulturer.

- Et enkelt og nyttig verktøy

Publisert  Oppdatert 

Ansatte ved Oppsalhjemmet i Oslo liker godt det nye vurderingsverktøyet, også kjent som Diagnostic tool, som nå er under utprøving. Her kan du lese mer om deres erfaringer.

Vurderingsverktøyet skal bidra til å gi ledere og medarbeidere et felles bilde av status på ti områder som samlet påvirker pasientsikkerheten. Tre team på Oppsalhjemmet har vært piloter og testet ut verktøyet Diagnostic tool.

Et enkelt og nyttig verktøy

Tina Poulsen er kvalitetssjef ved Oppsalhjemmet. Hun forteller at de opplever verktøyet som både enkelt å forstå og at det lar seg lett gjennomføre. Det favner viktige områder som omhandler pasientsikkerhet, og er utformet slik at brukermedvirkning alltid kommer i fokus når tiltak vurderes. - For oss på Oppsalhjemmet er verktøyet nyttig for å kunne måle forbedringer på områder som ellers ville være vanskelige å måle, sier Poulsen.

Definerer egne utfordringer

Noe av styrken med dette vurderingsverktøyet er, slik Poulsen ser det, at personalet selv får mulighet til å definere områder hvor de som team er svake eller som de kan bli bedre på. – Det er jo alltid lettere å endre på ting og finne gode tiltak når man selv ser utfordringene. Man får et større eierforhold til egne utfordringer, noe som igjen bidrar til å skape endringsvilje, understreker hun.

God, men enda bedre

Dette vurderingsverktøyet identifiserer også flere områder som teamene allerede føler at de er gode på. De får med dette en bekreftelse på og anerkjennelse av det gode arbeidet de allerede gjør. Samtidig kommer de fram til flere tiltak for å gjøre de tingene som de er gode på, enda bedre.

Ledelsen er med

Ledelsesforankring er alltid viktig i forbedringsarbeid. Under uttestingen på Oppsalhjemmet var daglig leder og kvalitetssjef tilstede under gjennomføringen. - Dette var utelukkende positivt og det åpnet opp for en ærlig og engasjert dialog. På denne måten fikk vi et raskt overblikk over utfordringer på teamene, som vi kunne følge tett opp i etterkant, sier Poulsen.

Anbefalinger

Poulsen anbefaler å sette av god tid i rolige omgivelser når verktøyet skal tas i bruk. – Vi erfarte også at det var en fordel å la en annen person enn teamleder lede gjennomføringen. Teamlederen ble da mer fri til å være en delaktig part i refleksjonene og diskusjonene som førte frem til teamets scoring. Det er helt klart en fordel at den som leder gjennomføringen har gjort seg kjent med verktøyet på forhånd, men det krever ingen øvrige forberedelser blant personalet.

 -Jeg vil anbefale at man bruker verktøyet 3-4 ganger i løpet av året, og at teamet arbeider med konkrete forbedringstiltak mellom hver vurdering, avslutter Tina Poulsen.

 

 

 

 

Print