NHHD007_Kvalitetsverktøymodell_Modell 1

Snakk om forbedring!

Publisert  Oppdatert 

Snakk om forbedring skal fungere fredag 18. oktober.

Det har oppstått tekniske utfordringer med verktøyet i lanseringsfasen. Vår leverandør arbeider med å få alt på plass, og verktøyet skal fungere fredag 18. oktober. Vi beklager sterkt ulempen dette medfører, men oppfordrer brukere til å sjekke ut www.snakkomforbedring.no den 18. oktober.

Om verktøyet

Snakk om forbedring! er et verktøy for å vurdere status for arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Verktøyet kan brukes på ulike organisatoriske nivå og i alle deler av helse- og omsorgstjenesten.

Verktøyet Snakk om forbedring! inneholder ti områder vi vet er viktige for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Gjennom dialog og en systematisk tilnærming scorer enheten seg selv på de ti områdene. Dette gir grunnlag for å identifisere forbedringsområder og lage en plan med forbedringstiltak. Etter en tid kan scoringen gjennomføres på nytt, og dermed kan utviklingen følges over tid.

De ti områdene er: brukermedvirkning, ledelse, ansvarlighet, psykologisk trygghet, kommunikasjon og teamarbeid, håndtering av uenighet, forutsigbarhet og pålitelig kvalitet, kontinuerlig læring og systematisk forbedringsarbeid og målinger.

Les mer om de enkelte områdene på våre nettsider

Norsk versjon

Verktøyet er utviklet ved Institute for Healthcare Improvement (IHI) i Boston. Se White Paper fra IHI "Framework for Safe, Reliable and Effective Care" (PDF).
Det er oversatt og tilpasset norsk helsevesen av Helsedirektoratet, I trygge hender, i samarbeid med Vestre Viken HF og Norlandia Care. Verktøyet er prøvd ut i ca. 20 ulike virksomheter, både i sykehus og i kommune.

Målgruppe:

Verktøyet er laget for ledere og ansatte som jobber med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid i alle deler av helse- og omsorgstjenesten.

Kontaktpersoner:

Kari Annette Os
Tonje Houg

Print