Systematisk forbedringsarbeid og målinger

Systematisk forbedringsarbeid og målinger

Publisert

Systematikk i forbedringsarbeid er en forutsetning for å oppnå varige forbedringer.

Opplæring i forbedringsarbeid og målinger:

Det er laget en plan for, og det pågår en systematisk opplæring i forbedringsarbeid og målinger. Høy forbedringskompetanse kjennetegner de beste virksomheter når de måles på kvalitet, produktivitet og arbeidsglede

Felles metoder og verktøy:

Hele virksomheten bær bruke de samme metodene i forbedringsarbeidet sitt og at veiledning er tilgjengelige i forbedringsarbeidet. De fleste yrkesaktive fagpersonell i helsetjenesten har liten eller ingen kunnskap om forbedringsarbeid. Sannsynligheten for fullføring av forbedringsprosjekter vil i betydelig grad økes av god veiledning. Som oftest handler det om å forenkle og gjøre prosjektet lite nok til å være håndterbart!

Helsedirektoratet, avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (også kjent som Pasientsikkerhetsprogrammet) tilbyr på sine nettsider innføring i Forbedringsmodellen og har lett tilgjengelige forbedringsverktøy og tiltakspakker.

Bruk av målinger til læring:

Målinger brukes systematisk for å planlegge, gjennomføre og evaluere  forbedringsarbeid. Målinger skal gjøres så enkelt som mulig og ikke i større omfang enn det som er nødvendig. Erfaringen viser at målinger er sterke drivere og motiverende i arbeidet med å bygge en forbedringskultur og helt avgjørende for at forbedringsarbeidet gjennomføres.

Vedlikeholds-målinger vil også kunne sikre at endringene blir varige. I forbedringsprosjekter vil data som allerede er tilgjengelige, være førstevalg. Spesielt ved valget av målinger, vil veiledning av en kollega med forbedringskunnskap være verdifullt.

 

 

 

 

 

Print