Praktisk informasjon for Global Trigger Tool (GTT)-team

Publisert  Oppdatert 

Her er praktisk informasjon om gjennomføringen av strukturerte journalundersøkelser med prosedyren Global Trigger Tool (GTT).

Ett av hovedmålene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet er å redusere pasientskader. For å kunne vite om målet nås, kartlegges pasientskader ved alle norske helseforetak. Les mer om nasjonal kartlegging av pasientskade 

Global Trigger Tool (GTT) skal hjelpe helsearbeidere over hele landet å avdekke pasientskader over tid. Dette innebærer at alle helseforetak skal sette sammen egne GTT- team. Teamet skal bestå av én lege og to sykepleiere i klinisk praksis. Avdeling statistikk i Helsedirektoratet har fra 1.1. 2017 ansvaret for GTT. De oppfordrer til at prosedyren også utføres på klinikk - eller avdelingsnivå. I tillegg anbefales det at det utpekes en ressursperson i hver region som får utvidet kurs og kan bistå GTT-teamene underveis.

Se ressurser og kursmateriell for GTT-team i margen til høyre.

Registrering av resultater

Pasientskader kartlagt med Global Trigger Tool skal registreres i databasen Extranet. Alle relevante skjema, regneark og lignende for team som gjennomfører journalundersøkelse ligger nederst på seksjonen for GTT. Har du spørsmål om metoden eller rapportering, kontakt avdeling statistikk i Helsedirektoratet på epost gtt@helsedir.no.

Årlige samlinger for alle GTT-team

Hvert år samles alle GTT-teamene i foretakene. Hensikten er å diskutere metoden og utveksle erfaringer, slik at foretakene gjennomfører journalundersøkelsene så likt som mulig. Informasjon per epost gtt@helsedir.no

 

Print