Oppsalhjemmet-64

(Foto: Stig Marlon Weston)

Hvordan lykkes med tiltakene i kommunen?

Publisert  Oppdatert 

Endring av praksis er krevende og tar tid. Les nyttige råd om hva dere bør tenke på når dere jobber med å få på plass tiltakspakkene.

Erfaring viser at endring av praksis er krevende og tar tid. For å lykkes er det anbefalt at enheten som skal innføre tiltakene har eller knytter seg opp til personer med kunnskap om forbedringsarbeid, deriblant bruk av forbedringsmodellen (Model for Improvement). Modellen fungerer som et rammeverk for testing og innføring av tiltak relevant for innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet.

Forbedringsmodellen

Forbedringsmodellen er utviklet av Institute for Healthcare Improvement og har vært brukt både i Norge og internasjonalt i mange år. Modellen er svært egnet til å tilpasse tiltak til lokale forhold og for å akselerere forbedringer. Ved å redusere avstanden mellom det vi vet (beste praksis) og det vi gjør, har den vist seg å være sentral for å oppnå forbedring i helsetjenesten.

Forbedringsmodellen:

forbedringsmodellen

For å lykkes med forbedringsarbeidet er det avgjørende å sette tydelige og konkrete mål og måle egen fremgang over tid. Ved å gjennomføre hyppige målinger og overvåke indikatorene beskrevet i tiltakspakken, kan forbedringsteamet på den enkelte enhet se om tiltakene blir gjennomført, om de skaper ønsket forbedring og om forbedringen er varig.

Les mer om forbedringsarbeid HER.

Programmet tilbyr tilgang til en gratis database kalt Extranet. Der kan alle registrere målinger fra arbeidet med tiltakspakkene. Extranet hjelper teamene med å tolke resultatene av det lokale forbedringsprosjektet ved å fremstille målinger i tidsserier.

Les mer om målinger i tiltakspakkene og Extranet.

Forankring i ledelsen

Enten man deltar i læringsnettverk eller starter opp på egenhånd, så er det svært viktig at arbeidet er ledelsesforankret. For å lykkes med pasientsikkerhetsarbeid er man avhengig av en god pasientsikkerhetskultur og tydelige ledere som prioriterer forbedringsarbeid, setter klare mål og etterspør resultater.

Pasientsikkehetsprogrammet tilbyr en egen tiltakspakke for ledelse av pasientsikkerhet, og i konseptet «Pasient- og brukersikker kommune» er ledelse av pasientsikkerhet en viktig del av satsningen. Her skal ledere på alle nivå, både politisk og administrativt, få kunnskap og praktiske verktøy for å lede pasientsikkerhetsarbeidet.

Les mer om tiltakspakken for ledelse av pasientsikkerhet og ledelse av pasientsikkerhet i konseptet «pasient- og brukersikker kommune».

Print