Oppsalhjemmet-2

(Foto: Stig Marlon Weston)

Tiltakspakker for sykehjem og hjemmetjenester

Publisert  Oppdatert 

Her kan du lese mer om de tiltakspakkene som er mest aktuelle i sykehjem og hjemmetjenester.

Pasientsikkerhetsprogrammet tilbyr tiltakspakker på områder som samstemming av legemiddellister, riktig legemiddelbruk og forebygging av fall og trykksår. To tiltakspakker for områdene «forebygging og behandling av underernæring» og «tidlig oppdagelse av forverret tilstand» brukes nå på nasjonalt læringsnettverk.

Hva er en tiltakspakke?

En tiltakspakke er et verktøy som inneholder de viktigste tiltakene som skal hjelpe praksisfeltet å redusere avstanden mellom det vi vet bør gjøres, og dagens praksis på områder det er behov for forbedring. Tiltakene er kunnskapsbaserte og basert på anbefalinger fra pasientsikkerhetsprogrammets ulike ekspertgrupper. Tiltakspakkene inneholder også et sett med målinger som skal hjelpe forbedringsteam til å se om innføring av tiltakene fører til forbedringer.

Tiltakspakkene som omfatter den kommunale helse- og omsorgstjenesten er primært utarbeidet for sykehjem og hjemmetjeneste.

Aktuelle tiltakspakker for sykehjem er:

 • Samstemming av legemiddellister
 • Riktig legemiddelbruk i sykehjem
 • Forebygging av fall
 • Forebygging av trykksår
 • Forebygging og behandling av underernæring
 • Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

Tiltakspakken for forebygging av kateterinduserte urinveisinfeksjoner er primært utarbeidet for sykehus, men vil kunne være aktuell på korttidsavdelinger i sykehjem som bør forbedre dette området.

Aktuelle tiltakspakker for hjemmetjenesten er:

 • Samstemming av legemiddellister
 • Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten
 • Forebygging av fall
 • Forebygging av trykksår
 • Forebygging og behandling av underernæring
 • Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

Noen kommuner har i samarbeid med nærmeste utviklingssenter selv tatt initiativ til å tilpasse tiltakspakken for riktig legemiddelbruk til heldøgnsbemannede omsorgsboliger.

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) har en god nettside med informasjon og verktøy, med blant annet et eget skjema for legemiddelgjennomgang. Se HER.

Samstemming og riktig legemiddelbruk

Feilmedisinering er et kjent problem i alle deler av helsetjenesten. Eldre er av flere årsaker spesielt utsatt. For pasientene har dette konsekvenser for livskvaliteten, og det kan i verste fall føre til pasientskader og dødsfall. I tillegg påføres samfunnet store utgifter som følge av helsetjenestens mangel på forebyggende tiltak eller god behandling. Risikoen for feil er særlig stor ved skifte av omsorgsnivå, siden behandlere og pleiepersonell da kan helt mangle eller få forsinkede opplysninger om legemiddelbruk.

Tre av innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet skal bidra til å redusere legemiddelfeil i helse- og omsorgstjenesten: 

Forebygging fall

Fall er den vanligste årsaken til at eldre skader seg i og utenfor helseinstitusjoner. Konsekvensene er ofte svært alvorlige. Tiltakspakken for forebygging av fall innebærer blant annet regelmessig vurdering og dokumentasjon av pasientenes fallrisiko, standardtiltak og individuelle tiltak .

Forebygging av trykksår

Trykksår er et omfattende problem som rammer rundt én av fem pasienter i norsk helsetjeneste. Konsekvensene av trykksår er redusert livskvalitet, smerter, forsinket rehabilitering, infeksjon, og i verste fall tidlig død. Et betydelig antall trykksår kan forebygges. Tiltakspakken innebærer blant annet risikovurdering, regelmessig undersøkelse av huden og stillingsforandring for pasienter i risikogrupper.

Forebygging og behandling av underernæring

Denne tiltakspakken brukes nå på nasjonalt læringsnettverk hvor flere sykehjem og hjemmetjenester deltar.

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

Denne tiltakspakken brukes nå på nasjonalt læringsnettverk hvor flere sykehjem og hjemmetjenester deltar.

Print