brukermedvirkning

Verktøy for pasient- og brukersikker kommune

Publisert  Oppdatert 

Her kan du finne ulik informasjon, presentasjoner og verktøy for å jobbe med konseptet pasient- og brukersikker kommune.

Se presentasjoner fra første samling av læringsnettverket for de pasient- og brukersikre kommunene i boksen i høyre marg (nederst på mobil). Samlingen var 8. - 9. mai 2017.

Denne siden oppdateres fortløpende med materiell.

Print