Fall ikon

Forebygging av fall i helseinstitusjoner

Forebygging av fall i helseinstitusjoner

Hvorfor forebygging av fall? 

Fall er den vanligste årsaken til at eldre skader seg i og utenfor helseinstitusjoner. Fall kan ha mange negative konsekvenser for eldre mennesker. Mellom 10 % og 20 % av fallene i sykehjem gir alvorlig skade. I tillegg til brudd og hodeskader kan problemer som varig uførhet, frykt for å falle igjen og tap av selvstendighet være følgetilstander. Programmet retter seg mot pasienter over 65 år og andre voksne med nevrologiske eller kognitive sykdomstilstander eller betydelige synshemninger ved sykehus og sykehjem.

Tiltak for å forebygge fall

Formålet med tiltakspakken er å redusere fall i helseinstitusjoner. Tiltakene og målingene ble revidert i februar 2015. 

Tiltak 1:  Risikovurdering

Tiltak 2:  Standardtiltak for alle pasienter med forhøyet fallrisiko
- Legemiddelgjennomgang
- Huskeliste for pasientrom
- Tilsyn ved behov
- Pasient- og pårørendeinformasjon
- Opprettholde aktivitet og trening

Tiltak 3: Tverrfaglig utredning  

Tiltak 4:  Individuelt tilpassede tiltak

Tiltak 5: Overføring av informasjon om risikovurdering og tiltak

Forbedringsteam som allerede bruker den opprinnelige tiltakspakken, kan velge om de vil fortsette med målingene som lå i denne eller ta i bruk de nye. Pasientsikkerhetsprogrammet anbefaler imidlertid at nye forbedringsteam starter opp med de reviderte tiltakene og de nye målingene. Se den reviderte tiltakspakken og de gamle målingene i margen til høyre (nederst om du bruker mobil). 

Kom i gang

Jobber du i helseforetak og skal i gang med tiltak og registreringer? Ta kontakt med regional eller lokal programleder for veiledning. 

Jobber du i kommunal helse- og omsorgstjeneste? Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester veileder kommunene i implementering av tiltakene. Flere arrangerer læringsnettverk. Ta kontakt med Utviklingssenter for sykehjem i ditt fylke.

Det er også mulig å ta kontakt med prosjektleder Maren Schreiner, epost: maren.schreiner@helsedir.no

 • IMG_7127

  Maren Schreiner
  Seniorrådgiver/prosjektleder

  Mobil:
  416 04 977
  E-post:
  maren.schreiner@helsedir.no