Lokale programledere

 • Marit Kruke
  Revmatismesykehuset

 • Lene Merete Osvik
  Sykehuset Østfold

 • Trine Sand Kaastad
  Oslo Universitets sykehus

 • Marie Brudvik

  Marie Brudvik
  Lokal programleder
  Akershus universitetssykehus

  Mobil:
  930 59 389
 • Bente Monsen
  Lokal programleder
  Vestre Viken

 • Anne-Berit Schelbred
  Sykehuset i Vestfold

 • Janicke Stordalen
  Lokal programleder
  Betanien Hospital

 • Inger-Ann Ystgaard Oswald
  Lokal programleder
  Sykehuset Østfold

 • Per Gunnar Waldal
  Rådgiver
  Sørlandet sykehus HF

 • Hanne Bakken Taylor
  Lokal programleder
  Sykehuset Telemark

 • Kristin Kolloen
  Sykehuset Innlandet

 • Silje Moe PERMISJON kontakt: Anette.Korsaeth@diakonsyk.no
  PERMISJON kontakt: Anette.Korsaeth@diakonsyk.no
  Diakonhjemmet Sykehus

 • Olga Shiryaeva
  Lovisenberg Diakonale Sykehus

 • Gøril Otterlei
  Sunnaas sykehus

 • Monica Skrondal
  Martina Hansens Hospital

 • Astrid Johnsen
  Sykehusapotekene

 • Petter Thornam
  Haraldsplass Diakonale sykehus

 • Kari Furevik
  Helse Førde

 • Tomas Jonson
  Helse Fonna

 • Stig Harthug
  Helse Bergen