Ressurspersoner HF - målinger

 • Hilde Normann
  Rådgiver
  Nordlandssykehuset

 • Harald Roar Lind
  Rådgiver Lean og pasientforløp
  UNN

 • Eirik Holand
  Kvalitetsrådgiver
  Helgelandssykehuset

 • Ellen Pettersen
  Kvalitetskonsulent
  Finnmarkssykehuset HF

 • Torstein Rønningen
  Kvalitetsrådgiver
  Helse Nord-Trøndelag HF

 • Åse Mette Haldorsen
  Fagutviklingssykepleier
  Helse Nord-Trøndelag HF

 • Trude Flatås Sæter
  avdelingssjef / forbedringskoordinator
  St. Olavs hospital

 • Anne Hellebust
  Hygienesjukepleiar
  Helse Førde

 • Karin Jensvold
  Helse Stavanger

 • Gerd Gran
  Rådgiver
  Helse Bergen HF

 • Petter Thornam
  Haraldsplass Diakonale sykehus

 • Monica Skrondal
  Martina Hansens Hospital

 • Kari-Lise Dybdahl
  Kvalitets- og utviklingsleder
  HF Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS

 • Olga Shiryaeva
  Lovisenberg Diakonale Sykehus

 • Ellen-Ane Alvin
  Kvalitetsrådgiver
  Lovisenberg Diakonale Sykehus

 • Antonija Petosic
  Fagutviklingssykepleier / stipendiat
  Oslo Universitetssykehus

 • Øystein Helland
  Spesialrådgiver
  Oslo Universitetssykehus

 • Inger-Ann Ystgaard Oswald
  Lokal programleder
  Sykehuset Østfold

 • Lene Merete Osvik
  Rådgiver
  Sykehuset Østfold

 • Tone Haugom
  Sykepleier / rådgiver
  Sykehuset Innlandet HF