Ekspertgruppe ernæring

 • hugo nilssen

  Hugo Nilssen
  Leder for ernæringssenteret
  Universitetssykehuset Nord-Norge

 • stephan ore

  Stephan Ore
  Sykehjemslege
  Oppsalhjemmet

 • Turid Leganger
  Brukerrepresentant

 • Johanne Alhaug

  Johanne Alhaug
  Lovisenberg diakonale sykehus

 • Unni Stensvold

  Unni Stensvold
  Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Vestfold

 • Elona-Zakariassen

  Elona Zakarriassen
  Helse Bergen

 • erlend-eliassen2

  Erlend Eliassen
  Nygård sykehjem i Sandefjord

 • Ellen Mogård Larsen

  Ellen Mogård Larsen
  Utviklingssenter for sykehjem i Nordland

 • ann-kristin-hjelle-de-souza

  Ann Kristin De Soysa
  St Olavs Hospital

 • Guro Smedshaug_3©RebeccaRavneberg

  Guro Smedshaug
  Nasjonalt råd for ernæring og Helsedirektoratet

 • Hanne-juul

  Hanne J. Juul
  Seksjon for klinisk ernæring
  Stavanger Universitetssykehus

 • Randi-Tangvik

  Randi J. Tangvik
  Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring

 • brita-haugom2

  Brita Haugum
  Akershus universitetssykehus

 • morten-mowe2

  Morten Mowé
  Oslo universitetssykehus Ullevål